Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod

 

 

Sändtagare 705
 

 

 

 

Sändtagare 705

Sändtagare 705

 

 

 

 

Utan kåpa

Utan kåpa

 

 

 

 

Frontpanelen

Frontpanelen

Bakgrund

Under slutet av 70-talet uppstod behov av att ersätta Radiostation Fr-16 som i sin markversion ingått i Fmr-16 vid TWR och KC, i Tmr-16 vid TLF och i Tmr-16B som bärbar radio.

Fr-16 hade 50 kHz kanaldelning och var kristallbestyckad med kanalstavar som utöver styrkristallerna för sändaren och mottagaren även innehöll ett avstämbart bandpassfilter.

Kanalstavarna bestyckades och inställdes vid central verkstad vilket var såväl tidskrävande som kostsamt. Utöver detta hade c:a 15 års operativt nyttjande satt sina spår speciellt med anledning av att flertalet av utrustningarna använts i mobila applikationer med påfrestande miljöer.

Allt detta medförde att Fr-16 inte var lämplig att användas som markradio för det nya flygbas-90 systemet som var under projektering.

I ett TTEM från 1981-05-27 fastställdes att ersättningen för Fr-16 skulle utgöras av två radiostationer där den ena skulle utgöra ersättning för Fr-16 i TLF-kärror och den andra i en enklare version som markradio i framtida ”TLF-funktion” vid kortbanor (Vägbas 90) och dels utgöra ersättning för Fr-16 i TMR-16 B.

Den första ersättningsradion blev RA-706 och den andra Sändtagare 705.

 

Beställning och leverans

1985 sände FMV ut en offertförfrågan på sändtagaren med applikationer till åtta nationella och internationella leverantörer.

Sex företag kom in med anbud och beställning gjordes till Becker Flugfunkwerk den 3 januari 1986.

Tilläggsbeställningar gjordes och totalt levererades 323 sändtagare.

Det blev betydligt mer enheter beställda än det som bedömdes vid tidpunkten för anbudsförfrågan. Kostnaden per enhet blev lägre än kalkylerat med anledning av att hyllvaran enbart krävde mindre modifieringar för att möta FMV krav.

Med det låga priset för sändtagarna och de korta leveranstiderna framkom betydligt fler applikationer där sändtagarna kunde användas vilket återspeglas i antalet köpta enheter.

Leveranserna av sändtagarna startade 1986

 

Utveckling och tillverkning

Sändtagare 705 användes i applikationerna: 

  • Radiostation RA-530

  • Radiostation RA-163 

  • Radiomottagare 707

  • Radiopaneler

Sändtagaren var konstruerad att användas i flygplan med ATC-frekvensområde 118-136,975 MHz. Med vissa modifieringar kunde anpassning göras till de av FMV specificerade kraven.

På sändtagarens frontpanel finns en display som visar vald frekvens. Genom att sätta omkopplaren på ett av lägena 1-4, välja frekvens och trycka på knappen STORE kan fyra frekvenser förväljas och lagras.

Med omkopplaren i läge A kan godtycklig frekvens väljas för trafik. Med omkopplaren SQ kan brusspärren kopplas in respektive bort.

Sändtagarens operativa områden  som bärbar radio, fordonsapplikationer och varierande miljöer inomhus och utomhus hade medfört en relativt hård miljöspecificering.

 

Miljöprov utfördes vid FMV prov i Linköping och vissa utfall erhölls. De var enkla att åtgärda och serieleverans kunde starta under 1986.

 

FFV Elektroniks roll

FFV var tekniskt stöd till FMV och hade utfört beredningsarbetet inför upphandlingen samt utförde prototypkontrollen av sändtagaren.

FFV utförde leveranskontroll av samtliga sändtagare.

FFV var Centralverkstad för effektförstärkarna där det bland annat ingick att ta fram underhållsföreskrifter och att vara tekniskt underhållsstöd till förbanden.

 

Tekniska data

 

Allmänt

  Frekvensområde

118-136,975 MHz

  Kanalseparation

25 KHz

    Vågtyp

AM (AM telefoni)

  Frekvensnoggrannhet

≤ ±10 PPM

  Överhörning

 ≥70 dB

  Antennimpedans

50 Ω

   Strömförsörjning

12 v +2 -4 minusjordad

 Mottagaren

 

    Känslighet 

 ≥ 10 dB (S+N)/N 3µV

  SINAD

 ≥ 20 dB

  Tvåsignalselektivitet

70 dB mellan 50-400 MHz

    Brusspärr

Carrier to noise

 

Override ≥ 100 µV

 

Stängd brum o brus ≥70 dB

 

Reaktionstid ≤50 msek

  ANR

 3µV till 500 mV ≤ 3 dB

  Distorsion

≤ 5%

   LF-karakteristik

300-3000 Hz

Sändaren

 

   Uteffekt

 > 5W

   Modulationsgrad

 80 %

  VSWR

 2:1

  Uteffekt

 >5 W

  Duty cycle

10, 20 och 70% under 24 tim

  Dämpn. icke önskade sign. 

 ≤80 dB

Temperatur

 

  Drift 

-25º C till +55º C

   Lagring

-40º C till +70º C

 

Skrivet av Arne Larsson AEF

 

Läs mer:

Sändtagare 705

FHT-dokument

Becker Flugfunkwerk

FHT-dokument

Bas-90

FHT-dokument

 

Källor:

Dokument vid Krigsarkivet och personliga minnen
 

Senast uppdaterad: 2015-03-10