Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

TILS (Tactical Instrument Landing System)

 

 

TILS markutrustning

 

 

                 TILS mottagare

 

Bakgrund

TILS är ett landningssystem som anskaffades för fpl 37 Viggen. TILS beställdes 1970 från AIL (Airborne Instrument Lab, numera Telephonics) Long Island USA. Beredning och specificering utfördes mellan åren 1965-1968. TILS inköptes i ett antal av 48 utrustningar och installerades på samtliga militära flygbaser som tilldelade flygplan 37, 39, S100, S100B och Hercules. Det användes även av flygplan 39 JAS med en ny typ av mottagare. Landningssystemet ingick i Viggenaffären och inköptes av SAAB. AJ mottagaren tillverkades i USA medan JA mottagaren licenstillverkades i Sverige.

 

Funktion

Systemet består av en markplacerad sändarutrustning och en flygplansinstallerad mottagare. Med hjälp av svepande mikrovågsantenner identifierar markutrustningen flygplanets läge i höjd och sidled som fortlöpande översänds till flygplanet som presenterar flygplanets position för piloten.

 


TILS Landning

Vid landning med TILS användes ”rakbanemetoden”, där navigeringssystemet ombord först leder flygplanet till en landningsbrytpunkt (LB) på avståndet 20 km från sättpunkten. Navigeringssystemet ger flygföraren styrorder om en standardsväng in mot inflygningslinjen när LB passerats. När flygplanet kommit in i TILS ”uppfångningsfönster” sker inlåsning på TILS, som ger ledningsinformation mot landningsbanan.

TILS skiljer sig från det civila landningssystemet ILS, dels genom att det använder en betydligt högre frekvens samt dels att det har två smala svepande lober för höjd och sidlägesinformation.

 

Modifieringar

Ett antal modifieringar har utförts där den mest omfattande modifieringen utfördes på sändaren/modulatorn 1990 med modifieringssatser som köptes från USA

 

Installation

Markutrustningen är placerad c:a 30 m från landningsbanan i höjd med sättpunkten. Sändaren fjärrmanövreras med hjälp av en fjärrmanöverenhet som installerades vid flygtrafikledaren. Den kunde även användas för funktionsövervakning.

44 marksystem driftsattes mellan åren 1972-1976.

 

”CVA” roll

Under anskaffningsperioden medverkade ”CVA” under beredningsperioden samt med framtagningen av den tekniska specifikationen, prototyp- och leveranskontroller, projektering och driftsättning. 1972 utsågs ”CVA” till huvudverkstad där den tekniska konsultdelen var hos FFV Aerotech och reparationsdelen hos FFV-Elektronik.

 

Teknisk data:

Frekvens

15,4 – 15,7 GHz

Effekt

2 kW

Räckvidd

0,2 – 100 km vid fri transmission
0,2 – 25 km vid 5 mm regn/timma

Täckningsområde:

 

--Sidlägessändare

Sidled ± 35º
Höjdled + 10º över horisontalplanet

--Höjdlägessändare

Sidled + 20º

Höjdled + 10º över horisontalplanet

Antal kanaler

20 st.

Modulation

PPM (Pulspositionsmodulation)

Övrigt

Noggrannhet för hela systemet
(sändare + mottagare) = + 0,25º

                                                                   

Skrivet av Arne Larsson
Senast uppdaterad 2019-09-28

 

Källor:  Dokument vid CVA/FFV/AEF och personer vid CVA som varit aktiva med systemet.

 

Läs mer:

Mottagaren i flygplanet