Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                       /----------------------?

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

MULTIPLEXUTRUSTNING TM-12 

M3981-012011

Tillverkare Philips, Hilversum, Holland

 

 

 

 

 

 

 

Stativ TM-12

Grundpanel TM-12
Bestyckad för 6 kanaler
Bild FHT

Större bild

 

 

 

 

 

TM-12 Moduleringsplan

TM-12 Moduleringsplan

Större bild

 

TM-12 som var byggd enligt Philips byggstandard visade sig vara mycket tålig med litet felutfall. Utrustningen användes huvudsakligen i bistråk.

 

VERKNINGSSÄTT

ALLMÄNT

Blockschemat för transmissionsutrustningen framgår av bilaga 1 (ej här). I det följande behandlas funktionen vid användningsfall LG24.

 

LF-signalerna matas till LF-ingången på var sin kanalenhet. Sedan LF-signalen passerat ett dämpnät, en begränsare, ett lågpassfilter och ett utjämningsnät matas den till en ringmodulator där den moduleras med en av kanaIbärfrekvenserna (12, 16, 20, 24, 28 eller 32 kHz). Därefter filtreras det övre sidbandet ut med ett bandpassfilter och kanalenheternas utgångar parallellkopplas två och två (förgrupper inom frekvensområdet 12-36 kHz).

 

Modemenheterna A-D kombinerar förgrupperna tre och tre till 6-grupper i ett eller två moduleringssteg.

 

I modemenhet A förstärks förgruppen och moduleras med frekvensen 120 kHz varefter ett bandpassfilter filtrerar ut det undre sidbandet (84-108 kHz). Bandet 84-108 kHz moduleras därefter med frekvensen 114 kHz och ger 6-gruppen 6-30 kHz.

 

6-gruppen 30-54 kHz erhålls på motsvarande sätt i modemenhet B där moduleringsfrekvenserna är 96 och 114 kHz.

 

I modemenhet C erhålls 6-gruppen 60-84 kHz efter endast en modulering med frekvensen 96 kHz.

 

6-gruppen 84-108 kHz erhålls på motsvarande sätt i modemenhet D där moduleringsfrekvensen är 120 kHz, se moduleringsplanen, bild.

 

I sändförstärkaren sammanförs 6-grupperna till frekvensbandet 6-108 kHz. Signalen matas till radiolänksändaren genom en utgångstransformator och en utbytbar dämpsats, som ger signalen önskad nivå.

 

Utrustningen kan även delbestyckas (LG6-LG12). Delbestyckade utrustningar kan placeras inom önskat område i frekvensbandet 6-108 kHz. Till exempel kan en LG12 ges frekvensområdet 6-54 kHz eller 60-108 kHz, beroende på vilka modemenheter som används.

 

Sändförstärkarens andra transformatorutgång kan användas för mätningar vid nominell impedans under sändning, utan att denna störs. Utgången är avslutad med ett 150 ohm motstånd i enheten.

 

Pilotfrekvenserna på 60, 84,08 och 29,92 kHz tillförs sändförstärkaren genom inställbara dämpnät.

 

Utsignalen från radiolänkmottagaren matas till mottagarförstärkarens ingång. Denna enhet förstärker signalen till erforderlig nivå för modemenheterna. Förstärkaren har fyra utgångskretsar för anslutning av modemenheterna.

 

I modemenheternas mottagarkretsar överförs 6-grupperna till frekvensbandet 12-36 kHz och förstärks till erforderlig nivå. Modemenheternas förstärkarutgångar är anslutna till kanalenheterna, som var och en väljer ut rätt kanal med hjälp av ett bandpassfilter.

 

En demodulator i kanalenheten återför signalen till dess ursprungliga frekvens med hjälp av kanalbärfrekvensen. Ett lågpassfilter, som är anslutet till förstärkarens utgång, stoppar frekvenser högre än LF-bandet, och ett utjämningsnät förbättrar kanalens frekvensåtergivning.

 

De mottagna pilotfrekvenserna 60, 84,08 och 29,92 kHz erhålls från mottagarförstärkaren över separata utgångar.

 

Signaleringspulser omvandlas till signaler med frekvensen 3825 Hz av ett statiskt relä i varje kanalenhet och matas in i LF-kanalen före modulatorn. I mottagarriktningen avskiljs 3825 Hz-signalerna av ett bandpassfilter efter demoduleringen. Signalerna ger efter förstärkning och likriktning jordslutningar över ett relä.

 

BF-FÖRSÖRJNING

I BF-generatorn alstras alla moduleringsfrekvenser av två oscillatorer, se bilaga 2. Den ena oscillatorn ger signaleringsfrekvensen 3825 Hz. Den andra oscillatorn, som har kristallfrekvensen 1824 kHz, alstrar de erforderliga moduleringsfrekvenserna samt frekvensjämförelsefrekvensen 60 kHz. Detta sker genom frekvensdelning och frekvensmultiplicering. Pilotfrekvenserna erhålls från separata pilotgeneratorer. Pilotgenerator 1 med kristallfrekvensen 1884 kHz ger pilotfrekvensen 29,92 kHz. Pilotgenerator 2 med kristallfrekvensen 2102 kHz ger pilotfrekvensen 84,08 kHz.

 

KRAFTFÖRSÖRJNING

Kraftpanelen kan utrustas för anslutning till växelström eller likström. Växelspänningen (240, 220, 127 eller 110 V) eller likspänningen (48 eller 60 V) omvandlas till en stabiliserad likspänning på 21 V. Denna spänning tillförs de olika panelerna som var och en skyddas av en säkring.

 

ÖVERVAKNING

Fjärrmätpunkter normerade till 200 mV över 10 kohm finns för följande signaler:

  • 96, 114, 120 kHz bärfrekvens

  • 60, 84,08 och 29,92 kHz pilotfrekvens

  • 3825 Hz signaleringsfrekvens

  • 5,5 V hjälplikspänning för signalering

  • 21 V likspänningsförsörjning efter sekundärsäkringarna.

 

Utrustningen ger även indikeringar i form av jordslutningar, en huvudlarm och pilotlarmar från de olika pilotmottagarna.

 

TEKNISKA DATA

Kanalenheter, LF-sidan

Kanaler per system

2-24

Effektivt LF-band

300-3400 Hz

Frekvensavstånd för bärfrekvenser

4 kHz

Nivåer 

    Ingång

    Utgång

-17,4dBr   (i anslutnings-

+8,7 dBr    kontakt  -3,5 dBr)

Impedans LF, IN och UT

600 ohm, balanserad

Ekodämpning

>16 dB

Olinjär distorsion vid 800 Hz och en nivå av 0dBm0

< -2 %

Dämpning av förståelig överhörning mellan två kanaler

> 74 dB

Överhörningsdämpning mellan sändar- och mottagarväg i samma kanal

> 60 dB

Kretsarrangemang

fyrtråd

Kanalfrekvensåtergivning, mätt från LF-ingången till LF-utgången i slingkopplat system

inom 1/5 av CCITT

Egenbrus i en talkanal

<-66 dBm0p

Löptidsdistorsion relativt 2000 Hz

<3,5 ms

Absolut löptid vid 2000 Hz

≤1,1 ms

Signalering:

 

Signaleringsfrekvens

3825 Hz

Signaleringsnivå

-6 dBm0 alternativt -18 dBm0

Signaleringsingång

Jordpulser eller negativa spänningspulser

Pulsdistorsion för pulsförhållanden mellan 30/70-70/30 pulsrepetionsfrekvens 7 -13 Hz, högsta nivåavvikelse 6 dB och signalfrekvens 3825 Hz 10 Hz

<6 ms

Störning i grannkanal på grund av signaleringspulser

<-65 dBm0p

Brus i en kanal på grund av mätpulser mm i samma kanal

<-60 dBm0p

S-trådens största motstånd

400 ohm

Ledningsgruppsida 

Frekvensband

Högst 6-108 kHz

Kanaler

Högst 24

Nivåer 

    Sändarsidan

-6 dBr till -20 dBr

    Mottagarsidan

-34 dBr till -10 dBr

Impedans, IN och UT

150 ohm, balanserad

Pilotsignaler 

För frekvensjämförelse

60 kHz

För 12-grupp

29,92 och 84,08 kHz

Stabilitet för 29,92 och 84,08 kHz

<± 1Hz/år

Nivåer 

    60 kHz

-10 dBm0

    29,92 kHz

-20 dBm0

    84,08 kHz

-20 dBm0

Pilotnivåernas drift (0-45 C)

< ±0,3 dB/år

Pilotövervakning:

 

För pilotmottagarna 1 och 2

Högnivålarmgräns +1,5 till +5 dB (nominellt +4 dB) Lågnivålarmgräns -1,5 till -7 dB (nominellt -4 dB)

Alla larmnivåer justerbara i steg om

< 0,3 dB

Bärfrekvensläckor 

Bärfrekvensläcka per kanal

< -26 dBm0

Total bärfrekvensläcka (24 kanaler)

<-12dBm0

BF-generator

Kristallfrekvens

1824 kHz

Bärfrekvenser

12, 16, 20, 24, 28, 32, 96, 114 och 120 (144) kHz

Stabilitet

≤ ±5 x 10-6/år

Driftspänning:

240, 220, 127 eller 110 V växelspänning, -15 % till +10 %, 50 eller 60 Hz ±5 %:

48 eller 60 V likspänning ± 12,5 %

Omgivningstemperatur:

0-45°C

Relativ fuktighet :

< 95 %

Effektförbrukning

Kraftenhet VS

 

    6 kanaler

33 W

    12 kanaler

38 W

    24 kanaler

48 W

Kraftenhet LS

 

    6 kanaler

46 W

    12 kanaler

53 W

    24 kanaler

65 W

Vikt

Grundpanel (fullt bestyckad)

ca 50 kg

Kanalpanel (utan förstärkare)

ca 14 kg

Kanalpanel (med förstärkare)

ca 16 kg

Pilotpanel (fullt bestyckad)

ca 6 kg

 

Drifterfarenheter (Bengt Eliasson)

Vi hade 6- och 12-kanalsystem som gick till mindre abonnentanläggningar. Påkostad uppbyggnad och var mycket driftsäker.

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterad 2013-12-20

 

Källor:

Beskrivning F7773-420460  Libris-Id 3381695

Uppgifter från FHT

Uppgifter från Bengt Eliasson