Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                          /--------------?

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Bäringsmultiplexutrustning TM-14
M3981-014000

Tillverkare Standard Radio och Telefon (SRT)

 

 

Bilder från FHT

 

TM-14A/S består av

  • A/D-omvandlare

  • Bäringspulssändare

 

 

 

 

TM-14A/M  består av

  • Bäringspulsmottagare

  • D/ A-omvandlare

 

 

 

 


TM-14B
/S består av

  • Bäringspulssändare

 

 

 

 

TM-14B/M består av

  • Bäringspulsmottagare

 

INLEDNING

ALLMÄNT

Bäringsmultiplexutrustning TM-14 har till uppgift att överföra bäringsinformation från en spaningsradarantenn till en mottagande presentationsutrustning.

Överföringen sker genom en telekommunikationskanal med en min bandbredd av 300 - 3400 Hz. Som överföringskanal kan såväl en radiolänk som en tvåtrådsledning användas.

 

Utrustningen är uppdelad i två huvudgrupper, nämligen TM-14A och TM-14B.

 

TM-14A, se bild 1, mottar bäringsinformation i analog form. Denna består av en elgonsignal som är uppväxlad 30:1 i förhållande till antennen, och en ensningssignal som består av en kontaktbrytning under 8 grader av antennvarvet. Bäringsinformationen omvandlas i A/D-omvandlaren till ett bäringspulståg, BP. Bäringspulståget frekvensskiftmoduleras (FSK) i en bäringspulssändare som ger en utsignal anpassad för att sändas över en transmissionskanal i en radiolänk.

 


Bild 1
Bäringsmultiplexutrustning TM-14A

Större bild

 

Vid radiolänkens mottagarsida matas den mottagna frekvensskiftsignalen till en bäringspulsmottagare. I denna återbildas bäringssignalerna i pulsform. Bäringspulståget överförs till en D/A-omvandlare där bäringsinformationen omvandlas till analog bäring i form av en elgonsignal, som är uppväxlad 30:1 i förhållande till antennen, och en ensningssignal bestående av en kontaktbrytning under 8 grader av antennvarvet.

 

TM-14B, se bild 2, mottar bäring i digital form från en pulsgivarenhet. Denna information är exakt densamma som den som A/ D-omvandlaren i TM-14A ger till bäringspulssändaren. Överföringen på radiolänk av bäringspulståget sker på exakt samma sätt som för TM-14A dvs med pulsmodulerad FSK-signal. Utsignalen från bäringspulsmottagaren matar direkt presentationsutrustningen i centralen med digital bäring.

 


Bild 2 Bäringsmultiplexutrustning TM-14B
Större bild

 

TEKNISKA DATA

Kraftförsörjning

 Enheterna matas med 220 V 50 Hz enfasspänning.

 

Överföringsdata

TM-14A

Från analog sändaringång (stator) till analog mottagarutgång (stator). Överföring över en telefonkanal med överföringsdata enligt ett filter med bandbredd 300 -3400 Hz och en dämpningsdistorsion enligt G 232 Graph No 2B Blue Book Volume III.

 

Totalt bäringsfel vid konstant antennvarvtal och kompenserad eftersläpning

±0,07 grader

Totalt bäringsfel   3-12 r/m
                            10-20 r/m

< ± 0,15 grader
< ± 0,15 grader

Vid en variation av ±20 % av det valda antennvarvtalet får bäringsfelet högst uppgå till

±0,10 grader

 

TM-14B

Från digital sändaringång till digital mottagarutgång. Överföring över en telefonkanal med överföringsdata enligt ett filter med bandbredd 300 -3400 Hz och en dämpningsdistorsion enligt G 232 Graph No 2B Blue Book Volume III.

 

Dynamiskt bäringsfel 10±10 r/m

< ± 0,03 grader

Bäringspulståg fördröjning

< 2 ms, motsvarar -0,24 grader vid 20 r/m

Pulsgivarenhet Tillägg till totalfelen enligt ovan

< ± 0,03 grader

 

UPPBYGGNAD

Bäringsmultiplexutrustning TM-14A och TM-14B är uppbyggda i lådor enligt 19 tum standard. Lådorna är helt slutna och avsedda för montering i öppna stativ.

Lådorna är mekaniskt uppbyggda enligt ITT-koncernens ISEP-system (ISEP = ITT Standard Equipment Practice).

ISEP är ett rationellt och flexibelt standardsystem för montering av kretskort. Systemet är baserat på tum-modul (1M = 1 modul = 2,54 mm, dvs 10 moduler per tum). Det består av kortramar, i vilka enheter och kretskort sätts i. På kortramarna är monterade hylstag, stifttag, kontakthållare, styrskenor för korten och en del ytterligare detaljer.

Alla kablar till och från enheterna ansluts på enheternas högra gavel.

 

Drifterfarenheter (Bengt Eliasson)

Virat internkablage. Driftsäker, komplex att felsöka i, men utförligt ritningsunderlag

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterad 2013-12-20

 

Källor:

Beskrivning M7773-420480

Uppgifter från Bengt Eliasson