Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

Flygvapnets Transportabla Radiolänkar
1948-2000 

 

 

Fordon FV:s Ral-kompani

Fordon FV:s Ral-kompani

 

 

RL-451 Förvaringsfack för antenn

RL-451 Förvaringsfack för antenn

 

Radiolänk RL-451 upprättad

RL-451

Översikt

Telekommunikationssystem som byggdes ut för Stril- (Stridsledning och Luftbevakning) och Flygbasverksamheten kom under många år att utformas med fast utbyggda kablar och radiolänkar.

 

Det finns dock några tidiga undantag. Det första exemplet på transportabel radiolänk anskaffades till vissa Ls (Luftbevakningsstation) som ingick i den optiska luftbevakningen och som var placerade på öar i skärgården som saknade fast teleanslutning.

 

Ett annat exempel är den radiolänk som ingick i Robot 68 förbanden som utnyttjade förberedda grupperingsplatser – där taktisk teleanslutning saknades

 

Under 60- och 70-talet bedömdes att det var stor risk för kraftig förbekämpning av ledningssystem vid krig. Behov uppstod att möta  detta hot med spridd gruppering och hög rörlighet hos Flygvapnets STRIL- och BAS förband.

För detta utvecklades transportabla sambandssystem med radiolänkar som en viktig transmissionsresurs.

 

För att vid skador på de fasta anslutningsnäten öka uthålligheten hos radarstationer, stridsledningscentraler, radiostationer och baser planerades inledningsvis att ersättningslänkar skulle ingå i dessa förband. Utöver detta planerades anskaffning av en allmän strilreserv.

 

Samtliga dessa radiolänkar blev sammanförda till den gemensamma allmänna strilreserven – som bildade stommen för den rörliga transmissionskapaciteten.

 

Vid utvecklingen av den allmänna strilreserven etableras ett samarbete mellan Armén och Flygvapnet där operationer-/taktik/teknik sammanhölls för FTN (Försvarets Tele Nät), milosambandsförbanden, rörliga luftvärnsförband, FRA (Försvarets Radio Anstalt) -enheter och den allmänna strilreserven.

 

Vid framtagning av TTEM (Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning) för ny milosambandsbataljon bildades en arbetsgrupp under ledning av Fst/sb.

 

Kostnaden för transmissionsmaterielen som ingick i milo-sambandsbataljonerna inplanerades med fördelningen:
FV 20 %, A och Fst 40 % vardera.

 

För länkar avsedda att ingå i stomnätet var fördelningen: FV 60 % och Fst 40 %.

 

 

 Källa:

Utdrag ur FHT-dokumentet Flygvapnets transportabla Radiolänkar 1948-2000 . Dokumentet är i pdf-format och 7,3MB stort.