Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


       /---------------/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Transportabel radiostation Tmr-X (Tmr-10)

 

 

Radiostation Tmr-X

Radiostation Tmr-X
 

 

Radiostation Mr-II med sändare och mottagare.
Radiostation Mr-II med sändare och mottagare.
 

 

 

Operatörsrummet
Operatörsrummet
 

 

 

Reservmottagaren för KV och Ra 100
Reservmottagaren för KV och Ra-100
 

 

Bakgrund

Radiostation Tmr-X var en terränggående mobil radiostation som levererades 1950 i ett antal av 10 st fordon. Fordonen tillfördes flygflottiljernas sambandssektion för samverkan mellan flygvapnet och armén och betjänades av en sambandsofficer och två signalmekaniker. Signalmekanikerna var också förare av fordonet.

Beställningen las på SRA som1950 levererades 10 st fordon .

 

Fordonet

Fordonet var ett sexhjuligt Dodge chassi typ WC-63 med en sexcylindrig motor på 92 hk. Bilmotorn hade två laddningsgeneratorer där det ena var avsedd för fordonets strömförsörjning och den andra för radioutrustningen. Karossen var en stålkaross från Nyköpings karosseriverkstad.

Större delen av fordonet utgjordes av ett stationsrum som värmdes upp av ett värmesystem som var sammankopplat med bilmotorns kylsystem. Karossen var fullständigt värmeisolerad.

 

Radioutrustning

I radiostationen ingick en kortvågsutrustning typ Mr-II med sändare Mrs II och mottagare Mrm II. Det var en delvis ombyggd flygradiostation av typ Fr II som markanpassats och fått benämningen Mr II. Kortvågsutrustningens sändare och mottagare var vibrationsdämpare fjädrande upphängda i ett gemensamt stativ. Som reserv fanns en kortvågsmottagare typ Philips R 209 och som också kunde användas för passning.

I Tmr-X fanns också två UK-stationer bestående av Fr-VII sändtagare (samma som Fmr-V) med omformare och manöverapparater.

 

Manöverapparater

Två manöverapparater var nedfällda i stationsrummets bord och två var placerade vid reservförarplatsen i förarhytten. Manöverapparaterna var placerade så att de kunde manövreras alternativt från stationsrummet eller reservförarplatsen.

För radiosamband med armén fanns radiostation Ra-100.

 

Från stationsrummets manöverplats anslöts mikrofon, högtalare och telegraferingsnyckel till de olika apparatenheterna. Vid reservförarplatsen kunde en 15 m lång manöverledning kopplas in för betjäning av UK-stationerna utanför fordonet. I manöverpanelen fanns en tre linjers telefonväxel inbyggd för anslutning till yttre telefonlinjer.

 

Tekniska data

Mr-II sändare

Frekvens:

2,6-5,2 MHz

Vågtyp

A1 och A3

Uteffekt

A1 40 W, FM 20 W

Mr-II mottagare

Frekvens

0,21-5,0 MHz i fyra band

UK sändare o mottagare

Beteckning

SCR-522

Frekvens

100-156 MHz

Vågtyp

A3

Antenner

UK-stationerna

1 lättmetallrör i två delar,längd 5,5 m

Reservmottagaren

1 stålspröt 2m

UK stationerna

 

Bärbar radio

SCR-536, Frekvens 3,5-6,0 MHz

 

Skrivet av: Arne Larsson

 

Källor: Dokument FHT och Krigsarkivet  
 

Senast uppdaterad: 2013-03-28