Operativ Tidsperiod

 

 

 

Radiostation TMR-20

 

 

 

 

TMR-20 med nedsänkt antenn

 

 

 

 

 

 

 

TMR-20 med rest antenn

 

 

 

 

 

 

 

Diplexutrustningen

 

 

 

 

 

 

 

Radiomottagare 316.

 

 

 

 

 

 

 

Effektsteg 202 och sändare Rk-02

Bakgrund

Radiotäckningen under störda förhållanden var den svaga länken för strilradiosystemet. För att komplettera brister i radiotäckningen och för att även kunna nyttjas som autonom styrdatasändare för PS 860/RIR mm togs en transportabel sändaranläggning fram som benämndes TMR-20. 21 utrustningar levererades med start 1975.


Tmr-20 var avsedd att användas som rörlig Stril-radio och som rörlig Stril-radioreserv.
TMR-20, som innehöll såväl sändare som mottagare, var utöver styrdatafunktionen även avsedd att användas som radioutpunkt för talradio. Den kunde upprättas i princip där det fanns tillgång till teleförbindelse (tråd eller länk). Lämpliga uppställningsplatser rekognoserades över hela landet.

 

Beställning och leverans

Plasthyddorna installerades vid FFV-U/CVA med första leverans 1975. En mängd problem uppstod som innebar förseningar till förbanden. Befälsutbildningen startade 1980 och den första utbildningen för upprättande grupperna 1982.

 

Utförande

TMR-20 bestod av en plasthydda installerad på en robotsläpvagn. Plasthyddan innehöll två RK-02 sändare, två effektsteg 202,radiomottagare 316 som bestod av 2 mottagarenheter, en sammanlagrare 2, transmissionsutrustning med signalomformare 1225 Hz. För sändarna ingick en 20 m teleskopmast med en högeffektantenn 716.


Mottagarna var placerade i en låda som installerades på en till mottagarna hörande 20 m rörmast. De var monterade på en bottenplatta och täckta av en skyddshuv, som var försedd med gälar för luftväxling. Mottagarenheterna var helt lika och arbetade oberoende av varandra inom frekvensområdet 103-156 MHz. Mottagarna kunde ta emot såväl amplitudmodulerade som frekvensmodulerade signaler.


För strömförsörjning ingick ett fristående moterelverk.


Radiostation Rk-02 var en radiostation på VHF-bandet för såväl AM som FM. Mottagarna var transistoriserade medan sändaren var rörbestyckad med undantag för fasmodulatorn som var uppbyggd med halvledare. Sändarna hade en specialingång med större bandbredd för mottagning av styrdatameddelanden. Styrdatan kunde anslutas till två strilcentraler.


I telehyddan fanns de två effektstegen 202 som var anslutna till RK-02 sändarna. Effektsteg 202 har frekvensområdet 100-156 MHz och 500 W uteffekt på AM samt 2 000 W för FM.


Effektstegen anslöts till var sitt diplexfilter som var hopkopplade till en gemensam antenn. Diplexutrustningen utgjordes av avstämbara kavitetsfilter med frekvensområdet 103-156 MHz som i denna version klarade en effekt av 2 000 W från varje ansluten sändare. Minsta kanalseparation var 2 MHz där filtren hade en dämpning av max. 1 dB. Nycklings- och anropsinformationen förmedlades med en linjesignal på 1225 Hz med hjälp av signalomformare.

 

FFV-U/CVA roll

FFV-U/CVA (som vi hette vid denna tidpunkt) hade en stor roll vid anskaffningen av Radiostation TMR-20. FFV-U/CVA deltog som tekniskt stöd med projektering och specificering där speciellt antennerna var en stor arbetsuppgift.

FFV-U/CVA installerade samtliga hyddor.

FFV-U/CVA var Centralverkstad för radioutrustningen där det bland annat ingick att ta fram underhållsföreskrifter och att vara tekniskt underhållsstöd till förbanden.

 

Tekniska data.

Allmänt

 

  Antennimpedans

50 Ω

  Frekvensområde

103—156 MHz  

  Kanalseparation

50 kHz

  Sändningsklass

A2, A3, A3B, F3

  LF impedans

600 Ω

 

 

Sändarenhet RK-02

 

  Uteffekt

40 W

  Spurious

>70 dB

  Brum och brus

>45 dB vid 100% modulation

  Frekvensstabilitet

<± 3 ppm

  Frekvensnoggrannhet

 

Effektsteg 202

Frekvens

Uteffekt AM

Uteffekt FM

±15 ppm inom 0 till +45º C

 

 

103-156 MHz

500 W

2000 W

 

 

Radiomottagare 316

 

  Känslighet

AM: 10 dB (S+N)/N vid 7µv EMK, 30%

 

FM: 20 dB vid 7µv EMK

Högeffektantenn 716

Frekvensområde

SVF

Förstärkning

 

Skivkonantenner

Frekvensområde

SVF

Förstärkning

 

VHFdiplexer

Frekvensområde

Effekttålighet

Min frekvensseparation

 

100-160 MHz

SVF ≤ 1,6

+ 3 dBd

 

 

100-240 MHz

≤ 1,65

0 dBd

 

 

103-156 MHz

2 kW

2,0 MHz

 

 

Sammanlagrare 2 A

Linjetonmottagare

Moduleringshastighet

Kanalmittfrekvens

Länk

Tråd

Frekvensskift

Radiotonsändare

Moduleringshastighet

Kanalmittfrekvens

Skiftfrekvens

f1

f2

 

 

Max 1500 baud

 

1800 Hz

1320 Hz

± 480 Hz

 

3000 Baud

3600 Hz

 

2400 Hz

4800 Hz


Skrivet av: Arne Larsson AEF
 

Källor:

Dokument vid AEF och Krigsarkivet samt personliga minnen
 

Senast uppdaterad: 2018-02-27