Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod

  /=======\

 ------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------

       1945   1950               1960               1970                1980               1990

 

 

Transportabel markradiopejlstation typ II   (Tmrp II)                                            NotisUpprättad pejlstation.
Upprättad pejlstation.

 

Tmrp II (Tmrp 2) var en transportabel markradiopejlstation främst avsett som komplement till  den transportabla radiostationen typ VIII  (Tmr VIII, Tmr 8). Undantagsvis kunde den transporteras separat på lastbil. Utrustningen infördes under 1940-talets första del.

 

Stationen bestod av:

 • Mottagare, en s.k. superhetrodyn med A-1 oscillator och anordning för mottagning av sändningstyperna A-1 (omodulerad telegrafi), A-2 (modulerad telegrafi) och A-3 (telefoni), samt för pejlfunktionen möjlighet till mini-skärpning och sidobestämning.

 • Antennanläggning bestående av, dels två mot varandra i rät vinkel ställda ramar, monterade på en pejlskala, dels en vertikalantenn med jordbalansnät.

 • Ackumulatorbatteri.

 • Anodspänningsaggregat (omformare).

 • Pejlkompass med stativ.

 • Tält med kamin.

 • Verktygssats.

 • Fältstol.

 

Mottagarens frekvensomfång låg mellan 250 – 4 000 kHz uppdelade på fyra områden.

 

Ramantennen bestod av fyra kopparrör, en meter långa och förbundna med leder så att de gick att fälla ihop. Ramerna stagas sinsemellan av fyra impregnerade hamplinor.

 

Uppställningsplatsen skulle vara jämn och ligga på minst c:a 200 meter från höjder och skogsbryn. Berggrund skulle undvikas. Platsen skulle väljas med hänsyn till att stationen skulle kunna användas för pejling av flygplan för ZZ-landning (landning på grundlinjen) eller, om detta inte var möjligt eller inte avsågs, så att den skulle vara nära förbandets signalcentral. 

Vikter:

 • Mottagarlåda                       52,0 kg

 • Batterilåda                           98,0 kg

 • Antennlåda                           16,0 kg

 • Låda för tältpålar                  27,7 kg

 • Kaminlåda                           10,7 kg

 • Tält                                      19,7 kg

 • Tältstänger                           19,2 kg

 • Totalt                                  243,3 kg.

I början av 1950-talet hade FV infört UK-radio i de flesta flyg-planen varför Tmrp II i Tmr VIII inte behövdes längre.  Av den anledningen utgick Tmrp II helt ur FV

Källa: Provisorisk beskrivning över Transportabel mark-radiopejlstation Tmrp II.

 

Sammanställt av K-G Andersson.