Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod

        /===========\

 ------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------

       1945   1950               1960               1970                1980               1990

 

 

Transportabel markradiopejlstation typ III   (Tmrp III).                                           Notis.


Tmrp III monterad
Tmrp III monterad

 

Tmrp III
Tmrp IIIMottagaren med manöverenhet för Tmr 9.

 

Tmrp III (Tmrp 3) var en transportabel markradiopejlstation främst avsett för att ingå i transportabel radiostation typ IX 
(Tmr IX, Tmr 9). Utrustningen infördes under mitten av 1940-talet.

Pejlstationen var en ren rampejlstation av Bellini-Tosi-typ, d.v.s. den hade fasta pejlramar och pejlingen utfördes med goniometer. Minimipejling med hjälp av hörseln kunde användas och sidobestämning kunde ske genom att fälla en omkopplare i två olika lägen varvid jämförelse i ljudstyrka avgjorde sidläget. 

 

Stationen bestod av:

Mottagare, antennsystem, NiFe-ackumulator, vibrator-omformare för anodspänningen,  pejltillsats, kompass och tält.

 

Mottagaren var en s.k. superhetrodynmottagare försedd med A-1 oscillator.

 

Antennsystemet bestod av två pejlramar som bildade två kvadrater med 2,5 m sida samt ett toppspröt som hjälpantenn.

 

Pejltillsatsen, bestående av goniometern och anordningar för minimiskärpning och sidobestämning, var sammanbyggda med mottagaren.

 

Kompassen var vätskefylld och behövdes inte arreteras under transport.

 

Tältet var ett enkelt ryggåstält med tunn duk för att inte bli för tungt. 

 

Uppställningsplatsen skulle vara jämn och ligga på minst några tiotal meter från höjder och skogsbryn och avståndet till telefon- och kraftledningar skulle minst vara 50 meter.

Om stationen skulle användas vid ZZ-landning måste den vara placerad på flygfältets grundlinje och förbindelse med trafikledningen anordnas. Avståndet till Tmr IX skulle vara 200 – 500 meter.

 

Vid transport packades utrustningen i fyra enheter, tre lådor av pansarträ  d.v.s. trä som belagts med lättmetallplåt samt ett koger innehållande antenndelar och tältstänger.   

Vikter:

  • Mottagarlåda                       27,0 kg

  • Batterilåda                           43,5 kg

  • Tältlåda                                26,5 kg

  • Antennlåda                           10,5 kg

  • Totalt                                  107,5 kg.

När FV i början av 1950-talet infört UK-radio i de flesta av flygplanen behövdes inte Tmrp III i Tmr IX längre. Utrustningen överfördes därför till en särskild signalsats som tilldelades FV olika staber och förband.

 

Källa: Provisorisk beskrivning över Transportabel markradiopejlstation typ III (Tmrp III).

 

Sammanställt av K-G Andersson