Antennmätplats Arboga (AMPA)

 

Tecknarens (Lennart Askerlöf) vy av AMPA

Tecknarens (Lennart Askerlöf) vy av AMPA

 Större bild

 

 

 

Fpl JA 37 under antennmätning på AMPA

Fpl JA 37 under antennmätning på AMPA

 

I slutet på 70-talet planerades utvecklingen av en ny radio för kommunikation mellan mark och flygplan och mellan flera flygplan. Störhotet mot radiokommunikationen bedömdes bli stort. Ett medel att höja förbindelsens störresistens var att förse flygplanen med adaptiva antenner, dvs. antenner som själva kunde variera sin känslighet i olika riktningar. Utvärderingen av sådana antenner är komplicerad och det bedömdes att den krävde en antennmätplats där ett fullskaligt flygplan kunde hanteras.

 

Försvarets materielverk (FMV) med hjälp av konsulter projekterade en mätplats som skulle kunna utvärdera och mäta

 • radioprestanda i signalstörd miljö

 • interna störningar mellan ”antennförsedda” utrustningar

 • antennegenskaper på ett fullskaligt flygplan

 • påverkan på antennegenskaperna av yttre laster på flygplanet

Dessutom skulle mätplatsen vara rationell, kostnadseffektiv och säker ur flera aspekter!

 

Efter många turer kom beställningen att hamna på FFV Underhåll i Arboga som 1995 levererade en antennmätplats belägen på flygfältet i Arboga. Mätplatsen har dessa tekniska huvuddata:

 • Frekvensområde 0,02 – 18 GHz

 • Dynamik > 60 dB

 • Amplitudnoggrannhet  ± 1 dB

 • Mätzon en sfär med radien 7 m

 • Mätobjekt < 7 ton på ett treaxligt vridbord upphissbart ca 26 m och < 90 ton på ett vridbord i markplanet

 • Vinkelnoggrannhet ± 0,1º respektive ± 0,05º

AMPA är fortfarande i full drift.

 

Skrivet av: Lars Höök

 

Källor: AMPA a modern facility for test and evaluation of fullscale vehicular antenna systems, föredrag på Antenn 94 författat av Christer Bardland och Jan Kühne båda FMV.

 

Mer information om AMPA:

 • En 10 minuter lång dokumentärfilm om bygget av AMPA. Filmen visar ett planeringsmöte med de ansvariga för bygget, första spadtaget 1992 och byggverksamheten. Filmen visar på svårigheterna under bygget med lera, vatten och berg. Filmen avslutas med upphissning av flygplan 37 i mätmasten.

  Filmen är redigerad av AEF.
   

 •  En 13 minuter lång dramatiserad film visar  anläggningens resurser när det gäller antennmätningar på fullskaliga objekt.
   

 • Antennmättorn för helikoptrar  En spektakulär landningsplats för helikoptrar.
   

 • En 3,5 min lång film som visar den svåra landningen på antennmättornet.
   

 • En artikel om AMPA ur FlygvapenNytt nr 4 1995

Senast uppdaterad: 2023-05-02