Aktuell Tidsperiod

 

 

 

Funktionsgeneratorer 1945-1980

Samtliga bilder klickbara till
större format

 

 

 

 


1951 HP 202A
 1963Wavetek 100-107
 1965 HP3300A med 3302A
 1968 Wavetek 157
 1973 HP 3311A
 1972 Tektronix FG 5011978 4 Wavetek 172B1979 HP3325A


Funktionsgeneratorer är instrument som genererar olika typer av vågformer. Benämningen har sitt ursprung från utvecklingen av analoga datorer under 1940–1950 talen.
 

Typiska egenskaper

  • Genererar olika vågformer som sinusvåg, fyrkantvåg, triangelvåg, sågtandvåg etc.

  • Frekvensområdet omfattar vanligen mycket låga frekvenser.

1951 Den första kommersiella funktionsgeneratorn annonseras av Hewlett Packard med 202A HP Journal 1951-06) med frekvensområdet 0,008 till 1200 Hz och med valbara vågformer mellan sinus- fyrkant- och sinusvåg.
Detta instrument löste problemet med att generera mycket låga frekvenser som RC-oscillatorer inte kunde realisera. Låga frekvenser var då ett krav från servo-, vibrations- och de geofysiska områdena.

 

1962 Det dröjde mer än 10 år innan nästa steg togs i utvecklingen av funktionsgeneratorer.
Detta togs av det då nystartade företaget Wavetek som 1962-1964 annonserade den första i en serie av 7 modeller.
Denna serie av funktionsgeneratorer var baserade på en ny teknik, med frekvensområdet 0,008 Hz till 1 MHz.
Modell 104 medgav yttre spänningsstyrning av frekvensen. Detta var ett genombrott som banade vägen för funktionsgeneratorer med en integrerad svepgenerator som kom med modell 114.
Wavetek blev med åren en betydande tillverkare av funktionsgeneratorer med optimerade pris/prestanda.

 

1965 HP 3300A (HP Journal 1965-11) hade två oberoende utgångar och möjlighet att styra frekvensen med en yttre spänning. Dessutom den första tillsatsenheten 3302A för triggning och faslåsning. Senare kom ytterligare två tillsatsenheter med nya möjligheter.

1968 Funktiongenerator Wavetek 157 med frekvensområdet 100 µHz (2,77h/Hz) till 1 MHz. Programmerbar genom BCD-kodning.

1972 Tektronix utökar instrumentsystem TM 500 med den första funktionsgeneratorn PG501.
Fram till 1982 introducerade Tektronix ytterligare 6 funktionsgeneratorer till TM 500. Den sista 5010 från 1982, hade ett frekvensområde upp till 20 MHz med 4 dekaders inställning. GPIB programmerbar

1973 HP 3311A, (HP Journal 1973-07) en av Hewlett Packards få produkter med optimerad pris/prestanda egenskaper.
Frekvensområde 0,1 Hz till 1MHz.

1978 Wavetek 172B funktiongenerator med ett frekvensområde upp till 13 MHz med ett flertal unika egenskaper. GPIB programmerbar.

1979 HP3325A. (HP Journal 1979-01) Funktiongenerator med frekvenssyntes som täckte 13 dekader från 1µHz till 21 MHz. GPIB programmerbar.

1980 Med övergången till digital teknik senare med inbyggda system, inleddes en ny utvecklingsfas utan de begränsningar som fanns med den analoga tekniken. Frekvenssyntes visade sig vara ett mycket utvecklingsbart område som fortsättningsvis påverkade utvecklingen av funktionsgeneratorer.


Skrivet av Stig Hertze
Senast uppdaterat 2017-06-13