Inmätning - felsökning av första PCM-förbindelsen med RL-44

Av Hans-Göran Johansson

 

Inledning

Första radiolänkförbindelsen med RL-44 och TM-24 på 9 hopp (1+1) var den då längsta digitala förbindelsen i Europa. FMV var här något av pionjärer. Systemet var köpt "färdigt på fabrik". Kontroll av utrustningar och systemprov utfördes hos leverantören av CVA.

 

Inmätning

Efter installationen vidtog inmätning som utfördes av CVA. Som underlag för inmätningen användes leverantörens föreskrifter. Bearbetning skedde under inmätning och gavs sedan ut som underhållsföreskrifter i TO systemet, RL-44 TO-856-185 och TM-24 TO 856-184.

 

Principen för inmätningen var

·         Mätningar över ett RL-hopp

·         Flerhoppsmätningar RL

·         Inkoppling av TM-24 och LF-LF mätningar och BER-mätningar i olika slingor med registrering.

 

Kvalitetskrav RL-44

De mätningar som uteslutande visar kvaliteten på digitala basband är bitfel och bitfelstäthet (BER). HP 3870 hade anskaffats för mätningar. Mätningar långtidsregistrerades.

De krav som står i RL-44 TO 856-185 daterad 1979-11-05 är:

 

BITFEL

Kontrollera att det per hopp och dygn inte förekommer fler än 10 bitfel under högst tre femminutersintervaller. Under endast en av dessa tre femminutersintervaller får fler än 10000 bitfel förekomma. l övriga femminutersintervaller får högst 10 bitfel förekomma per hopp och dygn.

 

BITFELSTÄTHET (BER)

< 10-9 99.9% av tiden

< 10-6 99.95% av tiden

 

Problem och felsökning

Många fel som identifierades fanns även i de analoga systemen såsom:

 • ESD Statisk elektricitet

 • Kontaktering i antennsystemet

 • EMC

 • Utrustningsberoende eller systemberoende fel

 • Vågutbredningsproblem genom flervägsutbredning (selektiv fädning)
  Se separat artikel

De fel som upptäcktes måste åtgärdas för att de digitala kraven skulle klaras. Därefter vidtog nya mätningar och uppföljningar. Detta innebar att själva inmätningen tog ganska lång tid. CVA ansvarade för alla mätningar på den första förbindelsen. År 1979 kunde förbindelsen överlämnas för trafikal drift.

 

Sammanfattning

Inmätningen började hösten 1977. En visning för FMV genomfördes på några platser under hösten.

 •  Inmätning och felsökning fortsätter under 1978

 • Möte med Telettra i början av 1979 för genomgång

  1. Felaktigheter i levererad mtrl

  2. Vågutbredning 2GHz PCM

  3. Problem RL-44, TM-24

 •  Inmätningen avslutas under 1979 med en acceptabel kvalitet.

 • Uppföljning av inmätningen skedde fram till i början på 1980.