Utdrag ur FHT-skriften "Mätinstrument i Flygvapnet - en tillbakablick"


Författare Rolf Hjärter

 Innehåll
1. Förord

2. Allmänt om mätningar
3. Spårbarhet och internationellt samarbete
4. Den svenska mätplatsorgarnisationen
5. Riksmätplatser och ackrediterade laboratorier
6. Flygvapnets underhållssystem för mätinstrument
7. Kalibrering
8. Uppföljning av underhåll och kalibrering
9. Anskaffning
10. Efterord

1. Förord

För att kunna säkra produktkvalitet eller överensstämmelse med specifikationer på el och teletekniska materielobjekt/system måste man nästan alltid utföra mätningar.
Alla företag och institutioner som påstår sig uppfylla kraven i något kvalitetssäkringssystem måste därvid kunna visa att de mäter korrekt och får pålitliga mätresultat. Det förutsätter bl.a att de mätinstrument som används kalibreras tillräckligt ofta och mot något som är etablerat ”spårbart” till definitionen för den aktuella mätenheten.


Inom flygvapnets område säger det sig självt att det är speciellt viktigt att kunna övervaka kvaliteten med tanke på flygsäkerheten. För försvaret som helhet ställs det också höga krav på att de använda vapensystemen ska fungera med den avsedda funktionssäkerheten. Det är därför inte förvånande att man inom flygvapnet/försvaret satsat på mätinstrument med god kvalitet och investerat i ett väl genomtänkt underhållssystem för dessa.

.......................

 

Läs hela skriften. (pdf 1,5MB)