Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod

 

Flertalet bilder klickbara till större format

 

Pulsgeneratorer 1945-1980

 

1950 HP 212A
1950 HP 212A

Nya begrepp kom med pulstekniken
Nya begrepp kom med pulstekniken

1953 Tektronix 106 1953 Tektronix 106
1953 Tektronix 106

1955 KPG-2
1955 KPG-2

1955 Tektronix 181
1955 Tektronix 181

1964 Lavoie LA-593
1964 Lavoie LA-593


1966 3-pulsgenerator

1968 Rutherford B14
1968 Rutherford B14

1969 HP 1900A
1969 HP 1900A

1968 Tektronix 284
1968 Tektronix 284

1972 Pulsgenerator PG 501
1972 Pulsgenerator PG 501

1972 HP Pulsprob
1972 HP Pulsprob

1978 HP logikanalysator
1978 HP logikanalysator

 

 

Bakgrund

Pulsgenerator utvecklades i samband med de första radarsystemens utveckling under 1930-talet.
Då utvecklades ett helt nytt teknikområde vid sidan om den etablerade frekvensdomänen.
I denna nya tidsdomän fanns informationen i tidsrelaterade händelser. Det var därför viktigt att i tid kunna separera olika händelser liksom det i frekvensdomänen var viktigt att separera händelser med olika frekvens dvs. selektivitet.

Detta nya område inom elektroniken kom i Sverige att kallas Pulsteknik. Nya begrepp tillkom som att definiera en puls utseende.
Pulsgeneratorer och oscilloskop blev de viktigaste instrumenten inom detta nya fält inom teletekniken, som vi då kallade dessa teknikområden, som senare blev elektronikområdet.

Generellt avses med pulsgenerator ett instrument som genererar rektangulära pulser med inställbar repetitionsfrekvens och pulstid, relativt en intern eller, extern triggerpuls.
 

Tidig utveckling vid CVA

När radarunderhållet startade centralt vid CVA saknades en avståndskalibrator för kontroll av svepgeneratorerna i radarindikatorer.
Dessa fanns inte att köpa, varför CVA under 1950-talet tillverkade 7 modeller av kristallstyrda kortpulsgeneratorer, KPG-2 till KPG-8 för detta ändamål.

För samma ändamål, men nu för kalibrering av oscilloskop anskaffades tidmarkeringsgeneratorer från Tektronix.

Under de följande åren anskaffades ett 20-tal typer av pulsgeneratorer med olika egenskaper som styrdes av krav från nyanskaffning av operativ materiel, teknikutvecklingen, pris/prestanda och ny testteknik.

Marconi TF-675 blev 1958 den första allmänt spridda pulsgeneratorn i Flygvapnet.

Inom försvaret blev HP 212A, med en mycket väldefinierad puls allmänt använd.

Lavoie LA-593 anskaffades för att bl.a. möta kraven på en hög pulsamplitud.

För speciella ändamål beställdes unika pulsgeneratorer nödvändiga för underhåll av specifika enheter eller operativa system.
Ett exempel på detta är en trepulsgenerator specificerad av CVA, tillverkad av Inf. Fa XELEX. Med denna pulsgenerator kunde den andra och tredje pulsen fördröjas i förhållande till den första pulsen.
Dessa egenskaper var nödvändiga för ett visst operativt system.

Rutherford B14 och B14A anskaffades som generell pulsgenerator i flygvapnet med frekvensområdet 20 Hz till 2 MHz. Utspänning 0 till 6V över 50 ohm.

Med utvecklingen av automatiska testsystem krävdes programmerbara stimuli enheter.
HP annonserade lägligt för denna systemutveckling vid CVA den programstyrda pulsgeneratorn HP 1900A.

Med samplingstekniken kom kraven på pulsgeneratorer med mycket korta stigtider då detta hade en avgörande betydelse för hög avståndsupplösning i TDR system.
Pulsenheter med stigtider under 70ps Tektronix typ 284 anskaffades för detta ändamål

Tektronix annonserade under åren 1973–1980 6 typer av pulsgeneratorer med delvis mycket avancerade funktioner som ingick som tillsatser i det modulära mätsystemet TM500/TM5000.

Med introduktionen av integrerade kretsar under 1960-talet kom standardiserade spänningsnivåer för de olika kretsfamiljerna.
Krav på att de vanligaste standardnivåerna tex. TTL CMOS och ECL skulle kunna genereras tillkom som ett krav på pulsgeneratorer.
 

Digital teknik

Med de digitala kretsar tillgängliga utvecklades digitaltekniken snabbt.
De första hjälpmedlen för detta nya område kom 1972 som logikprobar som kunde indikera en nivå och en pulsprob som signalgivare senare digitala kretstestare.

Med mikroprocessorns tillkomst kom behov av logikanalysatorer som ersatte oscilloskopet och ordgeneratorer som ersatte pulsgeneratorer för de flesta tillämpningar.
 

Läs mer:
Digital felsökning – instrument och metoder.
(pdf-format)


Skrivet av Stig Hertze
Senast uppdaterat 2017-06-14