Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Aktuell Tidsperiod

 

 

Q-meterns historia

En 60-årig framgångssaga

 

 

 

 

160A från 1941 ersatte den första Q-metern 100A
Större bild
 

 

 

 
170A från 1943 för mätningar upp till 200 MHz
Större bild
 

 

 

 
260A efterföljaren till 160A
Den sista Q-metern som utvecklades av BRC
Större bild
 

 

 

 
HP4342 den sista utvecklade
Q-metern
Större bild
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circuit Magnification meter från
Advance
Större bild
 


Företaget BRC, Boonton Radio Corporation bildades 1934. Inledningsvis för att utveckla metoder för att rationellt mäta egenskaper för radiokomponenter vid då höga frekvenser.

Vid masstillverkning av radioapparater under 1930-talet köptes komponenter från företag som specialiserat sig på komponenttillverkning. Speciellt vid tillverkning av spolar avsedda för frekvenser inom MHz-området uppstod problem mellan köpare och leverantörer angående spolars egenskaper.

Ett mått var etablerat, en spoles Q-värde, quality factor, som förenklat kan definierades som kvoten mellan reaktansen och resistansen (Q = ωL/R).
Att mäta Q-värdet på en spole vid en given frekvens med då tillgängliga impedansmätbryggor var tidsödande, innehöll flera felkällor och krävde stor erfarenhet.

Problemet fick sin lösning när BRC 1935 annonserade Q-meter 100A med frekvensområdet 50 kHz till 50 MHz.
Men Q-metern skulle visa sig ha egenskaper som kunde utnyttjas långt utöver att enbart mäta spolars egenskaper.
Q-metern blev snabbt ett allsidigt hjälpmedel vid HF-mätningar av bland annat den verkliga induktansen, kapacitansen och resistans vid en given frekvens. Andra exempel var mätning av materials isolationsegenskaper.
 

Ref: A Versatile Instrument - THE Q meter
 

Mätningar inom VHF området

För mätningar inom det högre VHF området, som ökade i betydelse, annonserades 1941 170A med frekvensområdet 30 till 200 MHz. Denna ersattes 1958 av 190A med frekvensområdet 20 till 260 MHz och som tillverkades fram till 1973.

1941 ersattes 100A av 160A. 1953 ersattes denna med 260A alla med samma frekvensområde.
 

HP utvecklar den sista Q-metern

260A tillverkades fram till 1971 då den ersattes av HP4342A, med frekvensområdet 22 kHz till 70 MHz.
Detta var en helt ny konstruktion utvecklad vid Yokogawa-Hewlett Packard Ltd i HP Japan, som tidigt tilldelats rollen inom HP att utveckla instrument för komponenttest.
Denna Q-meter skulle visa sig vara den sista, när tillverkningen av denna instrumenttyp upphörde 1994 – efter 60 år.
Q-metern ersattes då av andra typer av instrument där många komponentparametrar samtidigt kan mätas över ett stort frekvensområde och visas som grafer.
 

Boonton Radio Corporation efter 1959

1959 köpte Hewlett Packard BRC som då blev Boonton Division i HP-organisationen, med ett oförändrat produktprogram.
Dessa produkter fortsattes att marknadsföras av HP bland annat genom den årliga HP-katalogen. Under de första tio åren, fram till 1968 under namnet Boonton, med den ursprungliga typbeteckningen. Från 1969 byttes Boonton mot HP.

Q-metern HP190A lämnade HP-katalogen 1974. Den sista ursprungliga BRC produkten var 250A, RX- metern från 1953 som fanns med i katalogen fram till 1978.

1964, 30 år efter BRCs grundande flyttades Boonton Divisionen som då hade 185 anställda 10 km till Rockaway. Namnet ändrades då, enligt HP policy till divisionens geografiska plats - Rockaway Division.
 

Många tillverkare av Q-metrar

Q-metern blev snart ett begrepp och många företag tillverkade dessa för såväl för professionellt bruk som för hemmabyggande radioamatörer. Instrumenttillverkarna i England avvek från mängden av tillverkare genom att använda den något spektakulära benämningen ”Circuit Magnification Meter”

Boonton Notebok, motsvarigheten till GR experimenter, publicerades under åren 1954 till 1965. (pdf 32MB)

 

Skrivet av Stig Hertze

Senast uppdaterad 2015-07-01