Tips om länkar till omvärldsartiklar

 

Dokument på svenska

Svensk signalspaning var en central informationskälla under kalla kriget för att hålla oss underättade om den faktiska hotbilden från Warszawapaktländerna i såväl tekniska detaljer som övergripande information.
Sverige hade genom sitt geografiska läge unika möjligheter kontinuerligt följa händelserna bakom Järnridån genom denna signalspaning.

Försvarets Radioanstalt, FRA var den myndighet som under stor sekretess ansvarade för denna verksamhet. Webbplatsen signalspaning har sammanställt ett unikt bildmaterial och länkar med anknytning till FRA:s verksamhet.

Kalla kriget på Wikipedia 1
Mycket bra översikt över kalla kriget-epoken. Beskriver alla viktiga händelser under denna period i ett flertal världsdelar. Omfattande katalog med referenser till händelser, personer, mm

Kalla kriget på Wikipedia 2
En översiktlig sammanställning av artiklar som fördjupar en mängd händelser.

Vad innebär en ny omvärld
Ur Flygvapennytt nr 2 1993

 

Dokument på engelska

The cold  war museum
Mycket överskådlig och detaljrik och med många bra länkar.  Ursprungsland, USA