Aktuell Tidsperiod
 

 

       /-----------------------------------------1995
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

CoCom

Coordinating Committee on Multilateral Export Controls

 

Samordningskommittén för exportstyrning
Utvidgning av USA:s inneslutningspolitik

 

 

 

 

CoCom inledde sitt arbete 1950, dess uppdrag var att förhindra att länder under sovjetiskt inflytande och Folkrepubliken Kina fick tillgång till modern teknologi.

Framförallt gällde detta vapenteknik, kärnteknik och industriellt vetande. Förutom på vapenområdet fick CoComs arbete långtgående konsekvenser för utvecklingen av elektronik och datorteknik i östblocket.

Ofta hänvisade man till den så kallade CoComlistan, som tog upp de teknikområden som belagts med exportförbud. Efterhand togs föråldrad teknik bort från listan och nya områden tillfördes. Embargot kan ses som lyckat, då socialistblocket drabbades av växande utvecklingskostnader och så småningom hamnade på efterkälken teknologiskt sett.

CoComs viktigaste maktmedel var hot om sanktioner. Företag som inte höll sig till reglerna kunde uteslutas från viktiga amerikanska upphandlingar eller andra sanktioner.

Stansaab råkade under 1978-79 ut för en incident i samband med export av flygövervakningssystem för civilt bruk till Ryssland där CoComs regler anfördes.

 

Sammanställt av: Stig Hertze

Källor:  Wikipedia

Senast uppdaterad 2010-04-16