Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Tidsperiod


                            \/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

 

 

 

 

KGBs marina flagga

KGBs marina flagga

 

 

 

Fiskebåt på fredens hav

Fiskebåt på fredens hav

 

KGB ingriper på internationellt vatten


Bordar dansk fiskebåt, tillfångatar flykting

 

Den 8 september 1972 upphanns den danska fiskebåten "Windy Luck" 35 sjömil från den svenska kusten, av en liten motorbåt. Den ensamme mannen i båten talade bruten tyska och engelska och försäkrade sig om att båten inte var "kommunistisk".
Sedan förklarade han att han var sovjetisk flykting. Flyktingen togs ombord och motorbåten togs på släp. Fiskebåten satte kurs på Sverige. Då kom ett krigsfartyg mot den danska fiskebåten, ett fartyg med en grön flagga med hammaren och skäran.

Det sovjetiska fartyget kom upp långsides med den danska båten, matroser bemannade kulsprutorna och sovjetiska officerare med revolvrar i händerna bordade fiskebåten och krävde att få genomsöka den. Skepparen, Arne Larsen, försökte blockera ingången till kajutan, men blev undanskuffad med orden: "Här är det jag som ger order". När flyktingen återfanns hävdade Larsen att det var en medlem i besättningen, men ryssarna fann mannens pass i motorbåten och tog honom med.

Några veckor senare rammades den danska fiskebåten Thomas Möller utanför Gotland. Ett stort sovjetiskt fartyg körde, trots varningssignaler, på den lilla danska båten i dagsljus och klart och fint väder. Den sovjetiska båten fortsatte med att förstöra danskens fiskeredskap, varefter den försvann österut.
Incidenten skulle sannolikt uppfattas som en varning till danska fiskare att inte ta upp flyktingar till havs.Sammanställt av: Stig Hertze

Källor:
KGB: the secret work
of Soviet secret agents, John Barron 1974
 

Senast uppdaterad 2012-08-07