Aktuell tidpunkt
 

 

    \/
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

USA:s nationella säkerhetsråd NSC
 

National Security Council

 

 

NCS, är ett amerikanskt regeringsorgan inrättat som ett rådgivande organ i främst utrikes- försvars- och säkerhetsfrågor.
NCS bildas 1947 som en del av National Security Act i samband med en genomgripande omorganisation av det amerikanska försvarets indelning och ledning samt en omorientering av utrikespolitiken och underrättelsetjänsten.
I samband härmed grundades USAF ett självständigt flygvapen och CIA, Central Intelligence Agency, som USA:s yttre underrättelsetjänst.

NSC lyder direkt under presidenten som är ordförande. Fasta ledamöter är bland andra vicepresidenten och utrikes- och försvarsministrarna. Dessutom deltar vanligen andra nyckelpersoner. Till NSC är knuten en omfattande stab som leds av en stabschef

 

Skrivet av: Stig Hertze


Källor: Ne och Encyclopaedia Britannica
Senast uppdaterad: 2010-04-18