Aktuell Tidsperiod
 

 

 

Sovjetisk medeldistansrobot RSD-10 Pioneer
Natobeteckning SS-20 Saber
 

 

 

SS-20 (Nato)  RDS-10 (WP)

Vikt 37 ton. Längd 16,5 m 

 

 

 

Med tre kärnstridsspetsar
Större bild
 

 

 

 

INF-Avtalet undertecknas

Medeldistansrobot med förmåga att bära upp till tre kärnstridsspetsar, försedda med tröghetsnavigeringssystem, på vardera 150 kt. Räckvidd 5500 km.  

Robotsystemet började utvecklas 1966 med syftet att ersätta de äldre SS-4 och SS-5 som krävde fasta avfyrningsplatser och drevs med flytande bränsle som gjorde klargörningstiderna långa.

RSD-10 drevs med fastbränsle med lång lagringstid och avfyrades från en mobil avfyrningsramp. Utplacering av RSD-10 Pioneer systemet började i mars 1976 och i augusti ingick det första robotregementet i Sovjetunionens kärnvapenberedskap.
 

Utplacering i Europa

Warszawapakten hade i Centraleuropa en massiv överlägsenhet med konventionella vapen gentemot Nato. Warszawapakten antog att Nato skulle använda sina taktiska kärnvapen för att stoppa en massiv konventionell sovjetisk offensiv.

Med RSD-10 utrustades de sovjetiska styrkorna
en robot med flera kärnstridsspetsar med individuella målsökare. En förmåga som Sovjet tidigare hade saknat. RSD-10 hade kapacitet att förstöra nästan alla Nato-baser och anläggningar med försumbar varning. Många anser att därmed fick Sovjetunionen förmågan att neutralisera Natos taktiska kärnvapen med kirurgiska nukleära anfall.

Nato beslutade 1979 i ett försök att neutralisera RSD-10, att placera ut amerikanska Pershing II och Tomahawk missiler i Natoländerna i Västeuropa.
 

INF-avtalet, Intermediate-Range Nuclear Forces

Detta nedrustningsavtal undertecknades den 8 december 1987 i Washington, mellan Sovjetunionen och USA och avsåg att reglera kärnvapennedrustning genom att avskaffa medeldistansrobotar.
De robotar som avsågs var landbaserade robotar med 500 km till 5500 km räckvidd.
De första RSD-10 robotarna och avfyrningskapslarna började förstöras i enlighet med INF-avtalet den 22 juli 1988 och den sista roboten förstördes den 12 maj 1991

Sammanställt av Stig Hertze
Källor: Wikipedia

 

Senast uppdaterad 2015-06-18