Ur Blekinge Läns Tidning BLT

2002-04-13  Uppdaterad 2007-10-08

 

 U137 spionerade på hemliga torpedprov

Svenska flottan har sedan 1910-talet konstruerat effektiva torpeder. Med det civila övertagandet av tillverkningen i Motala, har utvecklingen hela tiden legat på framkant i den internationella konkurrensen, just nu kanske först i världen.
Ett mycket viktigt utvecklingssteg var ubåtsjakttorpeden typ 42 som utprovades utanför Karlskrona just vid den tid då den sovjetiska ubåten "navigerade fel". Ubåtens befälhavare förklarade att grundstötningen var en felnavigering. Han sade sig tro att man befann sig vid Bornholm.
Två månader efter grundstötningen meddelade ÖB att det hade förekommit övningar med en svensk ubåt utanför Gåsefjärden vid tiden för U 137:s inträngande.
1985 visade Maj Wechselmann en film i tv. Hennes teori (enligt henne själv sanning!) gick ut på att sovjetiska ubåtar aldrig någonsin varit i svenska vatten utan tillstånd. Filmen var som vanligt skickligt gjord men prosovjetisk och osaklig. Den förlöjligade också förstås den svenska marinen.

Topphemliga torpedtest

Övningarna med den svenska ubåten, som jag nämnt ovan, ingick i själva verket i ett topphemligt test med en ny ubåtsjakttorped. Utöver ubåten Neptun deltog två helikoptrar och torpedbärgaren Heros. Heros med sin dieselmotor och de två helikoptrarna bullrade kraftigt som tydligt uppfattades även från land. U 137 påstod att man gått i övervattensläge fram till grundstötningen. Det kraftiga bullret ansåg många (och Wechselmann) komma från U 137:s dieselmotor. Så var det sannolikt icke. U 137 har i sin loggbok antecknat att man till sjöss observerat Utklippans fyr i förlig riktning. Man kunde då inte gärna vara vid Bornholm. Allt tyder på att U 137 avsiktligt i mörker och i undervattensläge smugit sin in på svenskt territorialvatten. Det kraftiga bullret har inte kommit från U 137, utan från torpedbärgaren Heros och de två helikoptrarna.
Torpedproven måste göras under skymning eller mörker beroende på att den nya ubåtsjakttorpeden inte avger något spår. Under dagen går det således inte att följa torpeden. Den har därför en lampa som lyser uppåt genom vattnet och kan ses från en helikopter.
Försvarets Materielverk (FMV) stod för testen med ubåtsjakttorpeden. Ansvarig för informationsverksamheten under proven var FMV:s informationschef, det vill säga undertecknad.

Väntad uppvaktning

Det har länge varit väl känt att Sovjet tidigare spionerat på hemliga prov med kustflottans fartyg, vilket torde vara ganska naturligt. Bland annat uppträdde man med mängder av trålande fiskefartyg. Trålarna hade inga fiskeredskap ombord men gott om elektronisk spaningsutrustning. Som ubåtschef deltog jag ibland i undervattensläge vid bevakningen av kustflottans prov och var vid ett tillfälle bevisligen i nära kontakt med en sovjetisk ubåt.
Även USA:s flotta var under det kalla kriget noga bevakad av dessa "trålare". Den amerikanska underrättelsetjänsten hade knäckt de ryska koderna och kunde följa trålarnas rapporter hem.
Den 21 november 1985 intervjuade Expressen utbåtsskyddskommissionens Emil Svensson. Han hade bevis för att U 137 gått i undervattensläge och intagit ytläge först strax före grundstötningen. Expressen skrev redan då att ryssarna kom till Gåsefjärden för att spionera på en svensk torped men denna nyhet blev inte speciellt uppmärksammad och föll snart i glömska.
Den 23 november 1985 intervjuade DN försvarsstabens informationschef Hans Dahlberg, som framhöll att försvarsstaben länge varit säker på att U 137 bland flera uppdrag skulle övervaka det svenska torpedtestet. Man misstänkte att ubåtens befäl före grundstötningen styrt in i Gåsefjärden för att gömma sig. Även denna viktiga uppgift tycks vara bortglömd.

Förvånansvärd tystnad

Med förvåning kan man konstatera att media nu 20 år efter grundstötningen inte tagit upp varför U 137 kom in i Karlskronabasen.
Det är därför hög tid att igen upplysa svensk allmänhet om att avsikten med U 137:s uppträdande i farvattnen utanför Karlskrona var att spionera på svenska superhemliga torpedtester.

Bertil Erkhammar
före detta kommendörkapten och FMV:s informationschef

 

Marita Kangestad BLT