Aktuell Tidsperiod
 

 

1901--------------/
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Chambers, Whittaker
Sovjetisk agent avhoppare

 

 

Whittaker Chambers 1948

 

 

 

 

Under förhören.
 Alger Hiss i bakgrunden

 

Chambers, Whittaker journalist, författare, sovjetisk agent,.
Han anslöt sig till amerikanska kommunistpartiet 1925 och arbetade aktiv som skribent och radaktör för partiets tidningar.

1932 blev han rekryterad av GRU, den sovjetiska militära underrättelseorganisationen. Hans uppdrag var bland annat att organisera befintliga spioner i skilda delar av administrationen i Washington och förmedla stulna dokument till GRU i New York.

I slutet av 1930-talet började Chambers ompröva sin kommunistiska övertygelse. Bidragande till detta var Stalins utrensningar och slutligen Stalin och Hitlers icke-aggressionsavtal 1939 som han såg som ett svek mot de kommunistiska värdena.
Dessutom började han känna sig hotad till livet sedan flera sovjetiska överlöpare hade försvunnit eller hittats döda av oklar anledning.

Chambers lämnade kommunistpartiet 1938, gömde sig med sin familj. 1940 började han en framgångsrik karriär som skribent och redaktör för Time Magazine Han blev med tiden en känd antikommunist.

Genom förmedling av en journalistkollega kom Chambers i kontakt med FBI redan i mars 1940 som dock visade ringa intresse för hans uppgifter. Vid denna tid var all uppmärksamhet riktad mot potentiella nazister och dess sympatisörer. Dessutom var Sovjet en vapenbroder från augusti 1941.
Det var först när Elisabeth Bentley under 1945 började lämna uppgifter till FBI som Chambers uppgifter togs på allvar.

Chambers var huvudvittne i den kända rättegången mot Alger Hiss iför representanthusets utskott för oamerikansk verksamhet 1948
Som bevis framlade Chambers dokument som han sparat från sin tid inom kommunistpartiet för att använda som påtryckningsmedel om han skulle bli utsatt för hot från sina sovjetiska uppdragsgivare. Dessa dokument blev avgörande bevis mot Hiss.

Efter rättegången, framstod Chambers som en verklig hjälte och patriot av den konservativa delen av USA:s befolkning

 

Källor:
Cold War J Isaacs & P Hennessy Abacus 2008
Encyclopedia Britannica 2010
Venona, Haynes & Klehr Yale University Press 1999
The Haunted Wood, Weinstein & Vassiliev Random House1999


Skrivet av Stig Hertze

Senast uppdaterad 2010-04-09