Till AEF startsida

 

 

 

 

Resmat logo

 

Namnbyten CFA

 

1947     FF:CFA
Kungliga Flygförvaltningen: Centrala Flygmaterielförrådet Arboga 

1958     FF:UHF
Kungliga Flygförvaltningen: Underhållsavdelningens Förrådsbyrå 

1968     FMV-F:UHF
Försvarets Materielverk: Huvudavdelning för Flygmateriel: Underhållsavdelningens Förrådsbyrå  

1974     FMV-F:UR
FMV, huvudavdelning för Flygmateriel, underhållsavdelningens reservdelsbyrå 

1982     FMV:FUhR
FMV, huvudavdelning för Flygmateriel, underhållsavdelningens reservdelsbyrå 

1984     FMV:RESERVMATERIEL
FMV, Huvudavdelning kommersiell verksamhet, Reservmaterielavdelningen 

1988     FMV:RESMAT
FMV, Huvudavdelning kommersiell verksamhet, Reservmaterielavdelningen

1989     FMV-G:RESMAT
FMV, Huvudavdelning gemensamma fackfrågor: Reservmaterielavdelningen 

1996     FMV GDIV:RESMAT
FMV, Division Lednings- och Försörjningssystem, Reservmaterielavdelningen 

2002     FMLOG:RESMAT 
Försvarsmaktens Logistik, Reservmaterielavdelningen 

2013   FMV:FSV Försörjning

FMV, Förråd service och verkstäder

2019   FMLOG Försörjning

Försvarsmaktens Logistik, Försörjning

 

 

 

 

 

Resmat logo