AEF på Gyllene Balken

Bra blickfång i foajén
 Tidslinje över elektronikutvecklingen 1945 - 1995
 Montörerna Roland och Bosse