Lennart Höglund

1937 – 2022

          

      

 

En av AEF:s grundare och eldsjäl, Lennart Höglund, avled 11 september.

 

Lennart började 1959 på konstruktionskontoret vid det som då hette Centrala Flygverkstaden Arboga, CVA. Han blev företaget troget fram till sin pensionering.

 

Lennart kom under större delen av sitt yrkesliv att arbeta med utvecklingen av system för att effektivisera underhållet av de avancerade avioniksystemen i flygplanen Draken, Viggen och JAS Gripen. Han blev en av nyckelpersonerna vid framtagning av automatiska teletestsystem, såväl mobila som stationära. Som sådan blev det många tjänsteresor runt om i världen, till en början mest till England senare till USA.

 

Lennart var på fritiden engagerad i orientering, såväl inom företaget som i Arboga Orienteringsklubb. Många orienterare har under åren letat efter skärmar, listigt utplacerade av Lennart. Under O-ringen 1991 organiserade Lennart viltavdrivningen inför sista etappen.

 

År 2005 var han en av de eldsjälar som beslöt att starta en ideell förening med namnet Arboga Elektronikhistoriska Förening AEF. Avsikten var att tillvarata och dokumentera all den kunskap som fanns inom företaget. Han startade därför en arbetsgrupp inom AEF för att strukturera arbetet med att för framtiden dokumentera autotesttekniken. Arbetsgruppen har under Lennarts ledning producerat en mängd artiklar som finns publicerade på vår webbplats. Lennart har själv skrivit såväl tekniska artiklar som berättelser om olika episoder under resorna.

 

Förutom att vara den drivande kraften för att producera artiklar var han också föreningens ”allt-i-allo” under många år. Otaliga är de resor Lennart organiserat för oss på bästa sätt och julbordet som han alltid ordnade var årets höjdpunkt. Utöver allt detta var han en noggrann sekreterare och ansvarig för medlemsregistret från föreningens start 2005 till 2017 då hälsan svek honom.

Lennart var också den som såg till att vår lokal alltid fungerade för våra möten, allt från att förse oss med kaffebröd till att ordna med städningen.

 

En fixare i ordets bästa mening. När Lennart inte orkade längre åtgick det tre man för att överta de sysslorna!

 

Vi i AEF saknar en eldsjäl och sörjer med familjen.

 

Styrelsen i AEF