Operativ Tidsperiod   

                /-------------/               

 ------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------

       1945   1950               1960               1970                1980               1990

 

 
  Transportabel luftbevakningscentral, AN/TTQ-1.
 

 

 

 


Lfc-estrad med AN/TTQ. (Göteborg)
Lfc-estrad med AN/TTQ. (Göteborg)

 

 

 

”TTQ-Lfc” med kartbort och tablåer. (Göteborg)

TTQ-Lfc” med kartbord och tablåer. (Göteborg)

 Redan efter första världskriget stod det klart att man måste skydda sig bättre mot anfall från fientliga flygstridskrafter. Genom förvarning och lämpliga motåtgärder kunde man minska verkningarna av sådana anfall, en uppgift som skapade luftförsvaret.
 
I Sverige var det från början generalstaben och armén och senare till en mindre del marinen som svarade för ledning och organisation av luftbevakningen.
De första systemen var omständliga och tungrodda vilket framstod ännu klarare genom den ekoradio (radar) som tillförts flygvapnet 1944 och de jaktcentraler (jc) som skapats för jaktflottiljchefernas ledning av sina förband.
Nya system för luftbevakningen skapades under 1940-talet, innehållande luftförsvarssektorer med  luftbevakningsstationer (Ls), luftförsvarsgruppcentraler (Lgc) och luftförsvarscentraler (Lfc).
Hela ansvaret för organisationen överfördes till Flygvapnet. 1948

De nya luftförsvarscentralerna skulle skyddas fortifikatoriskt och sprängas in i berg. I avvaktan på att dessa skulle bli klara och för utbildning anskaffades tio amerikanska transportabla ”Lfc” betecknade AN/TTQ-1. (Army Navy/Transportable
Tracing Equipment) från surpluslager.
Det var en transportabel utrustning för luftförsvarscentraler, använd  under andra världskriget som grundelement i rörligt framskjutna jaktstridsledningscentraler. Den var alltså fältmässigt och robust uppbyggd med hjälp av bland annat utrustningens transportlådor.

I anläggningen ingick telefonteknisk utrustning samt estrader, markerbord, belysnings- och strömförsörjningsanläggning, reservkraftaggregat, kart- och markermateriel samt underhållsutrustning, i stort sett allt för att tillgodose en luftförsvarscentrals behov. Allt var packat i 25 lådor som  enkelt kunde förrådsställas.

Sammanställt av K-G Andersson
Uppdaterad:  2008-10-06