Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod
 

 

                      /----------------------------/
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radargruppcentral Rrgc/F

 

Ingången till ett Rrgc/F

Ingången till ett Rrgc/F

 

Operatörspulpet

Operatörspulpet

 

Radarstation PS 15

Radarstation PS 15

 

Radiostation Fmr 7

Radiostation Fmr 7

 

Radiolänk RL-21

Radiolänk RL-21

 

Kabelslutskarvar

Kabelslutskarvar

 

 

Bakgrund

Under andra halvan av 50-talet började Stril m/60 att ta form. Studieuppdrag hade lagts till Marconi och Decca om utformning av systemet. Utredningarna angav uppförande av fyra Lfc samt under dessa ett antal Low Altitude Filter Centre (LAFC) som senare blev Rrgc/F.

 

Beställning av två Lfc typ 1 lades på engelska Marconi och beslut togs 1961 om att anskaffa filtercentraler som fick namnet Radargruppcentral RGC, senare Rrgc/F.

Den ursprungliga avsikten med Rrgc/F var att centralerna med nya radarstationer (PS-15) skulle bevaka luftrummet på låg höjd (< 4000 m) samt hantera styrdatameddelanden till jaktflyget med automatisk målföljning för att därigenom kunna filtrera och avlasta Lfc.

 

1961 skickades en anbudsförfrågan ut på databehandlingsutrustning för Rrgc/F och fyra företag offererade. SRT vann upphandlingen mycket tack vare sin helt digitala lösning, referenser från sin tidigare levererade utrustning för PS-08 (Stril-m/59 även kallad för Baby LOS) och att man angivit en teknisk lösning att minska bandbreddsbehovet från radarstationer.

 

SRT fick beställning på databehandlingsutrustning för 13 st. Rrgc/F vilket senare reducerades till 8 st.

Databehandlingsutrustningen fick beteckningen DBU 205 och bestod av datorer för målföljning, höjdmätning och stridsledning samt utrustningar för presentation och inmatning av data vid operatörsplatser för motsvarande taktiska funktioner.

 

I anläggningarna fanns även radiolänk, radiosystem, telefonutrustning/ledningstagare och transmissionsutrustningar.

 

I samband med att smalbandsöverföring utvecklades kunde flera radarstationer anslutas till Rrgc/F. För att hinna med att upptäcka och följa fientliga flygplan modifierades databehandlingsutrustningen och kraftfullare datorer infördes som automatiskt höll reda på var målen befann sig och vilken kurs, fart och höjd de hade.

I radargruppcentralerna fanns också datorer som beräknade den kurs som jaktflygplanen skulle styra för att effektivt kunna bekämpa de fientliga målen. Den beräknade styrkursen sändes i form av styrdatameddelanden över radio till jaktflygplanen.

Radargruppcentralerna var för sin tid tekniskt sett mycket avancerade centraler. Stril m/60-systemet, där radargruppcentralerna ingick, var Europas största realtidssystem när det togs i bruk.

 

Den första Rrgc/F centralen togs i operativ drift 1965 och de blev efter ett antal modifieringar en mycket viktig komponent i vårt Stril-60 system.

 

Under slutet av 80-talet konstaterades att det skulle bli problem med att vidmakthålla datautrustning och teknisk kompetens hos personalen varför beslut togs om avveckling av ledningscentralerna. När StriC och JAS 39 togs i operativ drift under slutet av 90-talet avvecklades de sista anläggningarna. Rrgc/F hade då varit i operativ drift under 30 år.

 

CVA var aktivt inom flera områden vid uppförandet av Rrgc/F samt även under den tid som anläggningarna var i operativ drift.

 

När leveransen av DBU 205 skulle starta upp från SRT pågick sedan något år leverans av styrdatautrustning som Stig Ståhl och Bo Bergman från CVA gjorde leveranskontroll på.

Såväl DBU:n som styrdatautrustningen var uppbyggd av en mängd kretskort. Glasfiberlaminat och maskinlödning fanns inte vid denna tidpunkt. Många kretskort blev krokiga under framställningsprocessen med följden att kopparfolien släppte från laminaten och mindre bra utförda manuella lödpunkter förorsakade avbrott. Kretskorten skulle lackas vilket medförde att många fel doldes under lacket. Det blev stor uppståndelse när de första DBU-utrustningarna uppvisade stor felsymptom. SRT Vd Frank Hammar kopplades in. Det hela slutade med att styrdatakontrollanterna också fick ta på sig kontrollen av DBU-kretskorten och att SRT kvalitetsansvarig Erik ”Solskens Nisse” Nilsson gav ut reviderade anvisningar till produktionen.

 

CVA:s installationsavdelning var tillsammans med några andra installatörer mycket aktiva under uppförandet av Rrgc/F. De större delarna som CVA utförde var installation av master och apparathuset för radarstation PS-15 samt radio- och radiolänkinstallationerna.

 

Inom radar, radio och radiolänk var CVA tekniska konsulter till KFF/FMV vilket innebar att vi hjälpte till med specifikationer för upphandling, kontroller av levererade utrustningar samt utförde driftsättningar. Vi var också tekniskt underhållsstöd och central verkstad.

 

Skrivet av Arne Larsson
Senast uppdaterad: 2013-09-14

 

Mer info:

FHT-Dokumenten: