Till AEF startsida

 

 

 

 

J29B från F22 i FN-tjänst i Kongo

Flygplan 29 

 

 

 

Flygplan 32

 

 

 

J34 från F9 över fjordar

Flygplan 34

 

 

Konfigurations-TO och UFS
 

AEF har skannat Konfigurations-TO (Teknisk Order) och -UFS (UnderhållsFöreskrift System) för Flygplan 29 (Tunnan), Flygplan 32 (Lansen), Flygplan 34 (Hawker Hunter), Flygplan 35 (Draken) och Flygplan 37 (Viggen).

 

Underhållsplanerna visar respektive flygplanversions konfiguration under flygplanens livstid.

 

Ett antal TO/UFS saknas (sannolikt aldrig utgivna) men i gengäld finns i inskannade TO/UFS alla ändringar införda som bläckändringar. Dessa dokument är av denna anledning av stort historiskt värde.

Dokumenten omfattar tidsperioden 1955 till 2005.

 

Dokumenten är i pdf-format och kräver Adobe Reader eller motsvarande för läsning.

 

Navigering bland dokumenten görs via ett tabellverk för varje flygplanstyp med länkar till respektive TO/UFS samt i de flesta fall också länkar till utgivna ändringar.

 

 

 

 

 

J35B Draken

Flygplan 35

 

 

 

AJS37

Flygplan AJ37 SK37 SH37 SF37

 

 

 

JA37 med full robotbeväpning

Flygplan JA37