Den dolda alliansen, Sverige den sjuttonde Natomedlemmen

 

Under alla år har vi hört eller sett tecken på att försvaret planerade för ett samarbete med NATO i ett skarpt läge. Samtidigt upprepades träget från Sveriges politiska ledning att vår linje var Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i händelse av krig.

Så sent som 2002 slog en officiell statlig utredning (SOU 2002:108) fast att:

”Ingenting har påträffats i de olika operativa verken som skulle kunna tyda på förberedelser för militär samverkan” vidare…

Förberedelser för militär samverkan i krig med andra länder var förbjudna

vilket bl.a. framgick av de av riksdagen fattade försvarsbesluten. I den svenska

krigsplanläggningen fick därför ingen hjälp utifrån intecknas eller ens nämnas

 

I boken Den dolda alliansen beskriver Mikael Holmström, en erkänd säkerhetspolitisk reporter, en dold allians mellan Sverige och NATO-länderna, okänd för det svenska folket.
Boken täcker hela efterkrigstiden och är en spännande skildring byggd på intervjuer med politiker, officerare och andra nyckelpersoner. Åtskilliga dokument som hittills varit hemliga återges för första gången i boken.

Boken finns på de flesta bibliotek. LIBRIS-ID:12320956.