Datorhistoria, IBM firar 100 år

Den 16 juni 1911 grundades Computing Tabulating Recording Corporation genom en sammanslagning av fyra företag. Senare antogs namnet International Business Machines.
Hundraåringen har varit en av huvudaktörerna genom hela den moderna datorhistorien och kan se tillbaka på en mängd banbrytande projekt: hålkortet, den magnetiska lagringen, hårddisken, RISC- processorn, DRAM- minnet och relationsdatabasen, för att nämna några. Och kanske den viktigaste, persondatorn IBM Personal Computer PC .

IBM med över 400 000 anställda är även i dag ett ledande företag, med stora resurser inriktade på forskning och utveckling. Under 2010 beviljades IBM 5 896 patent i USA – mer än Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle och Google tillsammans!

Det bör påpekas att IBM:s historieskrivning i flera avseende inte är helt korrekt.
Men ingen kan frånta dem äran att mycket framgångsrikt ha utvecklat eller vidareutvecklat och spridit ny teknik med stor framgång under hundra år.

 

Länk till en tidslinje På engelska
 

Den svenska IBM historien