Operativ Tidsperiod
 

 

  /--------------------/
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Flygradiostation Fr-7  (Typ VII)

 

Fr-7 Manöverapparat

 

Fr-7 med kåpor och tillbehör

 

I samband med de allierades nödlandningar i Sverige i slutet av andra världskriget fick man de första kontakterna med flygradiostationer på VHF-bandet (100 – 150 MHz).

 

Efter kriget då flygvapnet anskaffade flygplan P-51 ”Mustang” (J26) levererades de med VHF-radion SCR-522.

 

Tidigare hade flygvapnet fattat beslut om att flygradiostationerna enbart skulle arbeta på kortvåg och inte långvåg. Nu insåg man att detta var ett förhastat beslut eftersom en högre frekvens (VHF) bl.a. gav mindre och lättare utrustningar och effektivare antenner (de blev mindre).

 

För att snabbt täcka både flyg- och markradiostationsbehovet inköptes från surpluslager SCR-522 i stort antal.

 

Flygradioversionen betecknades Fr-7, medan  markstationerna försågs med likriktare och fick benämningen Fmr-5.

 

Denna radiostation kom att monteras i de flesta av flygvapnets flygplan men även i flera fordon, exempelvis räddningsbandvagnar.

 

 

 

Sammanställt av: K-G Andersson

Senast uppdaterad: 2018-03-07

 


Läs Mer:

Beskrivning Fr-7 och Fmr-5 från 1950. (pdf-fil 34MB)