Klicka här för att komma till AEF:s startsida
 


Operativ Tidsperiod

 

 Radiostation Fmr-5

 

 

FMR5 Ingående enheter
Ingående enheter
Större bild

 


Fmr-5/l

Kort beskrivning

Under krigsåren utgjordes flygvapnets radiostationer av utrustningar på långvågs- och kortvågsbanden. På långvåg användes telegrafi och på kortvåg telefoni.

 

1943 nödlandade några amerikanska flygplan av typ Mustang i Sverige. De var bestyckade med radiostationer på UK-bandet (det som senare kallades VHF) inom frekvensområdet 100-156 Mp/s. Radiostationerna väckte mycket stort intresse främst genom dess talkvalité och funktionssäkerhet relativt de befintliga äldre radiosystemen.

 

I ett PM från 8/10 1946 meddelar Flygattachén i Washington att svenska flygvapnet kan få köpa dylika radiostationer från USA surpluslager i Europa för ett pris icke överstigande 5000$ per enhet samt att det var bråttom för annars kommer de att säljas till andra länder.

Vid en föredragning för SCFF samma dag telegrafbeställs 17 radiostationer till priset 85000$. Kursen är 3,60 kr för 1$. En tullkostnad på 10% tillkom.

 

Denna grundtyp av radio anskaffades för såväl flyg- som markbruk i ett mycket stort antal stationer. Flygplansversionen benämndes Flygradio Fr-7.

Som markstation benämndes de olika varianterna enligt följande:

  • TL & radio                  Fmr V a

  • Tmr VIII, Tmr IX         Fmr V b

  • Tmr X                         Fmr V c

  • Bomb och skjutmål    Fmr V d

  • Båtar                           Fmr V e

  • Märket                         Fmr V f

  • Undervisning               Fmr V g

  • Stridsledning               Fmr V l

Utöver detta fanns mottagarna i pejlstation Fmrp V

I en skrivelse från KFF Materielavdelning av den 23/10 1950 anges att 573 radiokanaler inköpts för flygtrafikledning och stridsledningsändamål. Till detta kommer ett stort antal flygradiostationer.

Fmr-5 var ett stort tekniskt lyft för flygvapnet och radiostationerna fanns kvar en bit in på 60-talet.

 

Skrivet av Arne Larsson

Uppdaterad 2019-04-23

 

Läs mer:
Beskrivning Fr-7 och Fmr-5 från 1950. (pdf-fil 34MB)