Aktuell tidsperiod

 

                                                                            
                                                  /-------------------------------
     ---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------
      1945  1950              1960              1970              1980              1990

 

 

Träffindikeringssystem BT-23                 Notis 1
J32D, bogsering av vingmål VM6
 


Skjutövningar från flygplan sker mot bl a flygbogserade mål. Dessa övningar är främst avsedda att ge förarna den träning som fordras för att uppnå slagkraftiga och stridsdugliga flygförband.
De mål som bogseras är ving- och pilmål kopplade med bogserlina till bogserflygplanets vinsch. För att få snabb information om skjutresultat i anslutning till avslutat anfall utrustades mål och bogserflygplan med ett träffindikerings-system.
BT-23 bygger på en akustisk inmätningsmetod som utnyttjar den bogvågstryck som uppkommer från en projektil, som rör sig med överljudshastighet.
Bogvågsstöten fångas upp av en mikrofon i målet och signalen från denna överförs trådlöst till registreranläggningen i bogserflygplanet, där träffresultatet läses av och meddelas flygföraren per radio.


Vill du veta mera
 

 


Sammanställt av: Stig Hertze
Senast uppdaterad: 2009-10-12