Konstruktionspraxis för elektronisk materiel

1962 års upplaga

 

Ur förordet:

"Militär elektronisk materiel skall fungera driftsäkert under många gånger svåra yttre förhållanden och följaktligen måste särskilda krav ställas på denna materiels konstruktion.
Föreliggande KONSTRUKTIONSPRAXIS FÖR ELEKTRONISK MATERIEL är avsedd att i sammanställd form meddela erfarenheter som underlag till konstruktionsarbetet och kunna tjäna som ledning för upprättandet av tekniska specifikationer vid upphandling av elektronisk materiel.
 

Konstruktionspraxis innehåll har samlats, bearbetats och utformats av Överingenjören vid armetygförvaltningens elektroavdelning Hilding Björklund."

 

Hela boken på 402 sidor kan laddas ner här. (pdf-format 12,5 MB)

 

Kan även läsas i delar enligt nedan.