För de av våra besökare med intresse för svensk flyghistoria eller tidig Saabhistoria har vi en länk till en avhandling av Kristoffer Strandqvist med titeln

 

KRITISKA ÅR

formativa moment för den svenska flygplansindustrin 1944–1951.

 

Avhandlingen för doktorsgrad vid handelshögskolan i Stockholm 2008 omfattar 441 sidor. Antalet sidor återspeglar väl kvaliteten och detaljrikedomen.
Avhandlingen behandlar många historiska händelser, en del av dessa händelser har hittills getts felaktiga eller diffusa förklaringar som här vederläggs genom noggranna studier av svenska och brittiska arkiv.

 

Texten är tillgänglig i en sökbar PDF. Genom att söka med sökord, kan man snabbt finna uppgifter av intresse. Filen är 10 MB stor och kräver Adobe Reader eller motsvarande för läsning.

 

Här några exempel på vad man kan finna:

·      V2 missilen i Bäckebo juni 1944. Vilka fördelar gav det Sverige sid 113 och 129

·      Varför fick Sovjet köpa jetmotorn till Mig 15 från England sid 202

·      Hur fick Sverige tidig kunskap om pilformade vingars fördelar sid 140

·      Brittiska krav på att Sverige ska sluta leverera kullager till Tyskland sid 120

·      Brittisk signalspaning från Öland aug 1944 sid 116

·      Mustanger i utbyte mot nödlandade allierade bombflygplan dec 1944 Sid 124

·      Bakgrunden till J29 projektet ”tusen och en natt” feb 1945 sid 181

·      Hur kom det sig att Saab tillverkade bilar 151

·       Svensk utveckling av jetmotorer 1944 sid 127

·       Radar för stridsledning, Nordenskiöld, tänker om. Mars 1948 sid 303

·      Det politiska spelet i England bakom radarleveranser till Sverige 1948 Sid 304

·      50 markradarstationer ER-3B i utbyte mot 75 allierade flygare juni 1944 sid 117

·      Sverige och Nato. USA tvekar, britterna går emellan. 1948 Sid 412