Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell tidsperiod

 


1940----/

 
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
       1950      1960      1970      1980      1990

 

B5 Bombflygplan  Störtbombflygplan       Notis 1

Northrop 8A-1


Störtbombning med B5
Störtbombning
 


Enligt 1936 års försvarsbeslut skulle F6 sättas upp som lätt bombflottilj med 3 divisioner d v s 36 flygplan. För att täcka detta behov beställdes 1938 40 stycken B5B Northrop 8A-1 för licenstillverkning hos ASJA, 1939 beställdes ytterligare 24 flygplan.
I april 1940 levererades det första flygplanet och en månad senare beställde flygvapnet ytterligare 38 plan, denna gång av versionen B5C.
Totalt beställde flygvapnet 102 stycken B5 av alla varianter.

Flygvapnet använde B5 som störtbombare fram till 1942 då leveranserna av B17 började. Därefter modifierades B5 av SAAB till instrument- skolflygplan och målbogseringsflygplan.

B5 avvecklades 1950.
Vill du veta mera

 


Senast uppdaterad 2011-05-26