Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell tidsperiod

 


1940----/

 
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
       1950      1960      1970      1980      1990

 

B5 Bombflygplan  Northrop 8A-1          Notis 2

En pionjär för lätta bombflyget
 
Northrop 8A-1 med den raka huven och mindre motorkåpan
Northrop 8A-1 med den raka huven och mindre motorkåpanDen svenska versionen med upphöjd huv för bättre sikt över den större motorkåpan
Den svenska versionen med upphöjd huv för bättre sikt över den större motorkåpan


B5 var i tjänst på F4 1940-1944
B5 var i tjänst på F4 1940-1944


B5 med skidor från F4
B5 med skidor från F4
Större bild
.

 Ett tufft flygplan i sitt rätta element.
 Ett tufft flygplan i sitt rätta element.

Större bild 

Data och prestanda B5

Längd

9,70m

Spännvidd

14,55m

Höjd

3,76m

Tomvikt

2 435kg

Max startvikt

3 400kg

Motor

NOHAB My XXIV 980 hk

Max hastighet

330km/h

Max flyghöjd

6900m

Beväpning

5 x 8 mm ksp
700 kg bomber

 

Anskaffningen
Enligt 1936 års försvarsbeslut skulle flera bombflygplan anskaffas.

Efter studier i USA 1936 föreslås Northrop 8A-1 till
anskaffning som lätt bombflygplan.
Intresset för Northrop hade väckts i och med att ABA
anskaffade två mycket snabba postflygplan, “Delta” och “Gamma” från Northrop. Modell 8A-1 var en militär utveckling av dessa.
I flygvapnet fick den typbeteckningen B 5. Ett exemplar av ursprungsversionen 8A-1beställdes i USA och kontrakt om licenstillverkning för Flygvapnets behov upprättades.
Den svenska versionen skulle utrustas med en 980 hk Bristol Mercury XXIV, licensbyggda av Nohab (senare Svenska Flygmotor)
Den 1 april 1938 levererades ett exemplar av 8A-1 från USA. I september samma år beställdes de första 40 flygplanen från ASJA (senare SAAB) och 1939 ytterligare 24 flygplan.

I april 1940 levererades det första flygplanet och en månad senare beställde flygvapnet ytterligare 38 plan, denna gång av versionen B5C.

Totalt beställde flygvapnet 102 stycken B5 av alla varianter

Tillverkning vid Saab
Med hjälp av det inköpta exemplaret och licensunderlaget, kunde, det något senare bildade, Svenska Aeroplan AB, SAAB börja lägga grunden till en nödvändig erfarenhetsuppbyggnad för produktion av lättmetallflygplan i skalkonstruktion. Sådan kompetens var nödvändig för att egen utveckling av flygplan senare skulle vara möjlig.
Erfarenheterna från licenstillverkningen av flygplan B5 blev det första steget i denna svenska kompetensuppbyggnad. Dessutom kompletterades denna, genom den samtidiga
licenstillverkningen av bland annat vingen till skolflygplan SK14 och sammansättning av bombflygplan B3.

Svenska anpassningar
Den licenstillverkade B5:an med den nya motorn Mercury XXIV från NOHAB installerad krävde en större motorkåpa. Detta innebar att förarhuven måste höjas med en “bula”, för att förbättra sikten
Därtill kom byten till inhemsk utrustning bl a Flygradio FR-2 som tillverkades av AEG Sverige, liksom att skidställ utvecklades för användning under vinterperioden.
Senare tillkom en bombgaffel under kroppen för att möjliggöra störtbombfällning med säker frigång från propellern för 500kg bomber.

Erfarenheter.
B5 ansågs som ett fältmässigt och robust flygplan, även om det inte var helt modernt när det kom i tjänst. Önskemål om ett störtbombplan framkom som ett resultat av erfarenheterna från flygkriget under andra världskrigets inledning och användningen av det tyska störtbombplanet Ju87 Stuka.
B5 var inte godkänd av Northrop för denna taktik, men efter ingående svenska beräkningar tilläts dock flygplanet för störtbombfällning, med vissa föreskrivna förutsättningar.
B5 blev med denna bombfällningsmetod ett mycket effektivt flygplan, med förvånansvärt goda träffresultat, trots att bombsiktet enbart bestod av siktlinjer - målade på huven - för aktuella dykvinklar.

  Operativ basering
 
F4   1940-1944
  F6   1941-1944

Avvecklingen
Flygvapnet använde B5 som störtbombare fram till 1942 då leveranserna av B17 började. Därefter modifierades B5 av SAAB till instrument- skol- och målbogseringsflygplan.
Slutlig avveckling 1950.

Elsystem: 24V DC

Avionik
Flygradio FR-2
Flygradiopejl FRP-2 eller FRP-2a

Källor
- Det Bevingade Verket, FMV Huvudavd. för flygmateriel
- Svenskt Militärflyg L Andersson, Allt om hobby 1992
- Svenska Flygplan L Andersson, Allt om Hobby 1990
- Svenska Vingar Widfeldt-Hall AHR AB Nässjö 1999
- B5 Störtbombepoken Widfeldt-Hall AHR AB Nässjö 2000
 

 

Skrivet av: Stig Hertze
Senast uppdaterad: 2011-05-26