Aktuell Tidsperiod


- --------------------------------------------------

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Avionik  Flygelektronik

Historisk notis

 

 

Förarplatser under 50 år

Mosquito RAF 1944

Mosquito RAF 1944


J29 Tunnan 1951
J29 Tunnan 1951


J35A Draken 1965
J35A Draken 1965
 


AJ37 Viggen 1971
AJ37 Viggen 1971

 

 

JA37D Viggen 1995

JA37D Viggen 1995

Utveckling av avioniksystemen, den flygburna elektroniken,
var en förutsättning för flygvapnets inriktning på enhetsflygplan med piloten som operatör

 

Före elektronikens intåg, tidigt under 1940-talet talet försåg enskilda flyginstrument föraren med nödvändig information för att flyga under dåliga väderförhållanden.
Redan 1929 genomförde en amerikansk pilot start, flygning och landning utan sikt. I Sverige genomfördes detta 1934.

 

De sex instrument som ansågs nödvändiga var:

 • Höjdmätare

 • Fartmätare

 • Sväng-gir indikator

 • Variometer

 • Horisontgyro

 • Kursindikator

 

Begreppet avionik fick allmän spridning under början av 1970-talet. Dessförinnan utgjorde instrumenten, radio, radar, navigeringshjälpmedel, bränslesystem, motorstyrning, mm individuella system ofta mekaniska eller elektromekaniska.

Avioniksystemen har vuxit fram runt flygföraren för att i ökande grad underlätta pilotens roll vid normal flygning, navigering och landning men också för att stödja eller möjliggöra olika uppdragstyper.
Inom det svenska flygvapnet har denna utveckling varit prioriterad genom att våra systemflygplan varit ensitsiga. Möjligheter att minska belastningen på föraren har i detta sammanhang varit styrande.

Avionik är numera en sammanfattande benämning på all elektronik, integrerad i luftfarkoster som är av betydelse för flygningens säkra och effektiva genomförande.


Exempel på detta är funktioner som:

 • Flygdata, Navigering och landningshjälpmedel

 • Kommunikation

 • Flygning/Styrning

 • Presentation

 • Övervakning

 • Datanätverk

 

Vidare funktioner för att genomföra ett specifikt uppdrag - den taktiska avioniken t ex:

 • Skyddad kommunikation och datalänkar mellan mark-systemen och andra flygplan

 • Igenkänning och identifiering

 • Målinfångning och målinmätning

 • Siktning

 • Beväpningsadministration

 • IR och FLIR

 • Varning och motmedel

Den ytterst snabba tekniska framsteget inom avionikområdet har möjliggjorts av utvecklingen inom elektronikområdet i allmänhet och då främst inom områdena mikroelektronik och datatekniken. Se  Elektronikutvecklingen

Se även:
- Avionikutvecklingen 1936 – 1990
- Tidslinjen Avionik

 

Skrivet av Stig Hertze
Senast uppdaterad 2013-10-03