Aktuell tidsperiod

 

 

  Saab J29 Tunnan J29A J29B S29C J29F A29B
                                                            
Notis 1

J29F Gul Kalle

J29B från F22 i FN-tjänst i Kongo


Prototypen för ett av världens första pilvingade flygplan Saab J29 Tunnan premiärflögs den 1 september 1948, ett resultat av ett utvecklingsprojekt som påbörjades 1945.
FPL29 tillverkades i flera versioner under åren 1951-58, totalt 661flygplan

J29A Var grundversionen av FPL-29 tillverkades under 1951-1954. Denna version avvecklades 1965.

J29B Hade ökad räckvidd genom införande av bränsletankar i vingarna, anpassning för att bära raketer för luft- och markmål samt möjlighet till fälltankar.
Denna version användes också som attackplan med beteckningen A29B. Flertalet modifierades till J29F.

S29C Spaningsversionen av Tunnan var obeväpnad, men försedd med omfattande kamerautrustning.

J29D utvecklingsbenämning för flygplan med EBK

J29E J29B modifierade med ny yttervinge. Denna var försedd med vertikalt monterad stallfena för att höja det kritiska Machtalet. Vingen infördes även på S29C.

J29F hade E-vinge och motor med efterbrännkammare som tillsammans avsevärt höjde prestanda.

Vill du veta mera
 

Senast uppdaterad 2018-04-12