Aktuell tidsperiod
 

 

SAAB18, B18, S18 och T18                           Notis 1

Bombflygplan, Spaningsflygplan, TorpedflygplanB18B med sina typiska motorkåpor
 Större bild


Totalt tillverkades 244 stycken FPL18 i två huvudversioner.

B18A som var utrustade med stjärnmotorer på 1065 hk och tillverkades i 64 exemplar under åren 1944-1945.
Dessa flygplan byggdes om under 1946-1950 till spaningsplan S18A och försågs med lodkamera och noskamera. Vidare utrustades S18A med spaningsradar och radarhöjdmätare. S18A avvecklades 1959

B18B var utrustade med radmotorer på 1475 hk och fick därmed förbättrade prestanda och tillverkades som bombflygplan i 119 exemplar under åren 1945-1949. B18B avvecklades 1958

T18B, torpedflygplanet tillverkades i 62 exemplar under åren 1947-1948. Tillgängliga torpeder var inte anpassade till T18B:s höga fart, varför T18B fick andra roller.
Bl.a. modifierades planen för att kunna utrustas med en 57mm kanon. Vissa T18B utrustades med samma radar som S18A för att kunna fylla funktionen som stigfinnare till ett bombförband. T18B avvecklades 1958 

Med SAAB18 anses den svenska flygindustrin ha nått internationell teknisk nivå. Dock något sent, Gloster
Meteor med jetmotorer har varit i luften redan 1943. I april 1944 var Tyska ME 262 operativa - Nya utmaningar väntade.

Vill du veta mera
 

 

Senast uppdaterad: 2011-05-26