Aktuell tidsperiod
 

 

B18, B18A, B18B, T18B, S18A, SAAB18

Bombflygplan, Torpedflygplan och Spaningsflygplan
Tänkt som ett enhetsflygplan för flygvapnet             Notis 2

B18A

B18B från F17

T18B med 57mm Akan
Större bild


S18 med PS-18A på F21
 I bakgrund S18 under motorstart med batterivagn.

Flygplandata- prestanda

B18B

Besättning

3

Längd

13,23m

Spännvidd

17,00m

Höjd

4,35m

Max startvikt

8800kg

Toppfart

570km/tim

Topphöjd

9800m
 

T18B

Besättning

2

Längd

13,23m

Spännvidd

17,00m

Höjd

4,35m

Max startvikt

9300kg

Toppfart

600km/tim

Topphöjd

9300m
 

S18A

Besättning

2 alt 3

Längd

13,23m

Spännvidd

17,00m

Höjd

4,35m

Max startvikt

8 200kg

Toppfart

465km/tim

Topphöjd

8000m

 

Bakgrund

Projektet med flygplan 18 påbörjades vid nyåret 1939 och efter vissa kompletteringar förelåg strax därefter ett godkänt ritningsutkast jämte en godkänd attrapp. Vindtunnelprov inleddes vid KTH.
Redan från början förutsattes flygplanet kunna utnyttjas som bomb-, fjärrspanings- och torpedflygplan samt för tung jakt.

 

Anskaffningen

Efter krigsutbrottet i september 1939 meddelades SAAB att huvuddelen av konstruktionskapaciteten skulle läggas på flygplan 17, som samtidigt var under konstruktion.
Projektarbetet för Fpl18 återupptogs i juni 1940, nu med en specifikation för som tog hänsyn till de krigserfarenheter som vunnits
Detta medförde bland annat helt ny bombinstallation, skottsäkra bränsletankar, pansarskydd för besättning, fast främre akan och ändrad disposition av kroppnosen för att förbättra förarens sikt framåt-nedåt.

 

Tillverkningen

Flygplan 18 tillverkades med två typer av motorer:

·        B18A  med två stjärnmotorer P&W STWC-3 med 14 cylindrar på 1065 hk

·        B18B  med två raka inverterade V-motor DB605 med 12 cylindrar på1475 hk. T18B en variant av B18B med förändrad vapeninstallation avsedd för samverkan med marinen och fartygsbekämpning med bl a torpeder.
 

Totalt levererades 244 Fpl18 till Flygvapnet fördelade på

·        B18A    62 exemplar

·        B18B  120 exemplar

·        T18B    62 exemplar

Beväpning

·        B18A och B18B.
En fast och en rörlig 13 mm ksp, en 20 mm akan.

·        T18B
En fast 13 mm ksp, två fasta 20 mm akan.
En 57 mm akan monterad i bombrummet.

 

Bombinstallationen i B18B tillät hängning av olika bombalternativ i bombrummet och i utvändigt monterade bombställ under kropp och vingar. Kroppsbombställen försågs med bombgaffel för att möjliggöra störtbombfällning, tills bombsikte m/42B, hade införts. Bombsikte m/42B, BT-3, var en vidareutveckling av m/42 (BT-2) som fanns i B17.
Maximal bomblast var 1400 kilo.

Raketinstallation infördes under 1950-1951 i B18B och T18B. Installationen bestod av raketställ under vardera vingen, avsedda för fyra raketer. Dessutom ställ för fyra mindre raketer, eller ställ för två grövre raketer under kroppnosen. Samtidigt infördes ett automatiskt reflexsikte för inriktning vid raketskjutning.
I detta skede av utvecklingen ersattes bomber alltmer av raketer.

Rollen som attackflygplan började definieras och denna började ersätta rollen som bombflygplan.

S18A Spaningsversionen

Som ersättning för S16 Caproni, modifierades 55 B18A till spaningsversionen S18A vid CVV och F11 åren 1946 -1949.
Vapeninstallationen I B18A förändrades helt för att ge utrymme för följande kameror.

  • 2 Höghöjdskameror/lod Ska 10/92 cm

  • 1 Panoramakamera/nos Ska 10/150 cm

  • 1 Höghöjdskamera/lod Ska 5/25 cm

  • 1 Mörkerkamera Ska 13/30 cm i kombination med lysbomber utprovades vid Försökscentralen 1947-1948

Vissa avvikelser förekom vid olika försök med alternativa kameror vid F11 och F21.

Under 1948 påbörjades utprovning av flygradar PS-18A. Som första flygplan i flygvapnet utrustades 36 st S18A med denna radar avsedd för havsövervakning.
 

Katapultstolar
B18B och T18B utrustades senare med katapultstolar. Den katapultstol som installerats i J21A betydde ett stort framsteg när det gällde säkerheten vid fallskärmsuthopp.
Med smärre modifieringar gick denna att bygga in i flygplan B18B.
Med dessa modifieringar hade den svenska flygindustrin åstadkommit ett modernt krigsflygplan helt i internationell klass.

Operativ Basering 1944-1958

Bombflygplan B18B

F1 Västerås

1944-1948

I början B18A

F7 Såtenäs

1948-1951

 

F14 Halmstad

1945-1953

 

F17 Kallinge

1948-1956

 

Spaningsflygplan S18A

F3 Malmen

1947-1949

 

F11Nyköping

1946-1959

 

F21 Luleå

1949-1959

 

Torpedflygplan T18B

F17 Kallinge

1948-1958

 

 

Elsystem
2 generatorer, 24 V DC
10 V system för elektriska instrument från 24V-systemet via spänningsregulator.

Avionik
B18B och T18B

 S18 A

Ett antal B18B opererade som målmarkeringsplan. Dessa utrustades med:

Samtliga operativa FPL18 utrustades med VHF-radio FR-7 under senare delen av 40-talet.
 

 

Skrivet av Stig Hertze

 Källor:

- Det Bevingade Verket, FMV Huvudavdelningen för flygmateriel
- Svenskt Militärflyg L Andersson, Allt om hobby 1992
- Flygteknik under 100 år, SMR och FTF 2003
- SAAB Hans G Andersson Bevingade Ord Förlag 1990
- Flyghistorisk revy nr 31 SAAB 18
- Flygvapnets Spaningsflyg Lennart Andersson SMB 2013
 

Senast uppdaterad: 2018-04-27