Aktuell tidsperiod

 

 J28 J28A J28B A28B J28C FPL28
De Havilland Vampire                                  Notis 1

Vampire
F Mk 1 RAF
T55/J28C

 

J28A De Havilland Vampire F Mk 1
I slutet av andra världskriget visade jaktplanen, som var försedda med jetmotorer sin överlägsenhet. Propellerepoken var till ända.
Våra inhemska reaflygplan SAAB 21R och Saab J29 Tunnan var bara i inledningsfasen av utvecklingscykeln.
För att överbrygga tiden fram till dess J21R och J29 var operativa, beställdes 1946 70 De Havilland Vampire F Mk1, med svensk beteckning J28A.
J28A användes i huvudsak för erfarenhetsuppbyggnad och avvecklades under 1956.

J28B Vampire FB Mk. 50
Under perioden1949-52 levererades ytterligare 310 Vampire FB 50. Denna version hade större bränslevolym och förmåga till att bära yttre last. Svensk beteckning J/A28B.
28B avvecklades 1967

J28C Havilland Vampire Trainer T 55.
45 av denna tvåsitsiga version levererades mellan 1953 -1956. Användes senare i huvudsak som skolflygplan.

De sista FPL28 avvecklades 1968.

Vill du veta mera?
 

 


Senast uppdaterad: 2011-08-21