Aktuell tidsperiod

 

 

 J28 J28A J28B  A28B J28C FPL28
 De Havilland Vampire

Flygvapnets första jetflygplan                  Notis 2
 
Me 262 världens första operativa jetflygplan
bild USAF
Större bild
Turbojetmotor RM1
D.H. Goblin 2
 J28A

Större bild

 

A28B med raketställ
Större bildJ28B med fälltankar
Större bildA28B med raketställ
Större bild
Flyguppvisning 2007 UK
Större bild
 

Data prestanda

Motor/effekt

RM 1A 1500 kp

Spännvidd

11,59 m

Längd

6,37m

Höjd

1,88 m

Startvikt tom

3090 kg

Max startvikt

5670 kg m FT

Bränsle

1498 liter

Fälltankar FT

2x454 liter

Max fart

900 km/h

Marsch fart

690 km/h u FT

Max höjd

12650 m

Stigtid 8km
Med FT

10,1 min
14,6 min

Beväpning

Kanoner
Attackraketer
Sikte

4x20 mm
8 st
Ferranti Mk 5D


J28C D.H.115 Mk 55

Större bild
 J28C från F14
Större bildJ28C under klargöring
Större bild
 

Bakgrund till jetepoken
Under andra världskriget kom historiens första turbojetmotorer till användning i flygplan. Tyskland och Storbritannien hade parallella utvecklingslinjer, båda experimenterade med axial- och radialkompressorer i sina försök att uppnå förbättrade vikt- storlek- dragkraftförhållanden och inte minst lägre bränsleförbrukning
Dessa jetmotorer användes i flygplan som gjorde framträdande insatser under slutet av andra världskriget. Mest utmärkte sig det tyska jaktflygplanet Messerschmitt Me262, som var försedd med två turbojetmotorer med axialkompressor.
Me262 blev operativa under andra halvåret 1944 med egenskaper, som överraskade de allierade med en hastighet på 7000m höjd av 970km/h (M=0,76) och med en stighastighet överstigande 20 m/s.
Samtida flygplan på den allierade sidan var den brittiska Gloster Meteor Mk3, försedd med två turbojetmotorer med radialkompressorer, operativa i december 1944. Max-hastigheten var 670km/h på 3000m höjd. Stighastigheten var 20m/s.

Förutom jetmotorer var Me262 ett resultat av betydande tysk forskning inom aerodynamiken. En teoretisk kunskapsbas hade målmedvetet byggts upp avseende flyghastigheter som närmade sig ljudvallen, Mach 0,6-0,9.
Me262 hade därför något bakåtsvepta vingar för att anpassa tyngdpunkten, detta gav utökad kunskap om pilformade vingars egenskaper.
Denna kunskap kom snabbt att spridas till de allierade under 1945 och fick ett omedelbar inflytande på pågående flygplanprojekt, till exempel Sabre F86 och B47 Stratojet.

Även Sverige och Saab fick tillgång till denna information.
 
de Havilland Vampire, historien
Arbetet med de Havilland Vampire påbörjades i maj 1942 och D.H.100 testflögs under september 1943.
Utvecklingen var ett internt de Havilland projekt under namnet ”spider crab” och byggt kring en motor med radialkompressor av egen tillverkning D.E. Goblin 2. Vingkonstruktionen var konventionell, de tyska kunskaperna om fördelen med pilformade vingar var då okända av de allierade.

Flygplankonstruktionen var baserad på samma teknik med komposit- trä/metall som de Havillands framgångsrika Mosquito.

de Havilland fabrikerna hade under 1944 höga krav på sig att producera propellerplan till RAF, speciellt den mångsidiga Mosquito, som efterfrågades i ständigt högre antal.
Produktionsversionen av Vampire flög av bl.a. denna anledning först i april 1945, för sent för användning under andra världskriget .
Vampire var ett sällsynt mångsidigt flygplan och kom att vara det flygplan som gjorde saker först och satte många rekord. När konstruktionen förbättrades var det ofta Goblinmotorn som uppgraderades.
3268 exemplar av Vampire i 15 versioner tillverkades, varav en fjärdedel under licens i andra länder. 31 länders flygvapen flög Vampire.

Situationen i Sverige medio 1945
Flygförvaltningen följde noga utvecklingen på kontinenten och redan under 1944 var det uppenbart att propellerepoken var till ända.
I början av 1945 initierade flygförvaltningen ett projekt för att fastställa hur man snabbt kunde förse J21A med jetmotor. Resultatet skulle säkert låta vänta på sig flera år.
På hösten 1945 startade ett projekt JxR och som resulterade i SAAB J29 Tunnan, som i bästa fall skulle kunna tillföras förband under 1949.
Moderna propellerjaktplan hade just tillförts flygvapnet genom J26 Mustang.
För att överbrygga tiden mellan Mustangerna och fram till dess att J21R och J29 var operativa och dessutom möjliggöra tidig utbildning av piloter och anpassning av den tekniska organisationen till jetåldern, måste ett importerat  flygplan övervägas..

J28A D.E.Havilland Vampire F Mk 1
Valet föll på Vampire som just börjat levereras till RAF.
l början på 1946 beställdes 70 de Havilland Vampire F Mk 1 med svensk beteckning J28A.
Dessa levererades under perioden juni 1946 till augusti 1947.
Sverige blev därmed bland de första flygvapnen i världen som tidigt flög Vampire parallellt med RAF.
Den första versionen J28A, med Goblin 2 motorn RM1, användes i huvudsak för erfarenhetsuppbyggnad och inskolning av flygförare.
J28A avvecklades under 1956.


Parallellt med denna upphandling förhandlade flygförvaltningen till sig rätten för svensk licenstillverkning av jetmotorn D.H. Goblin 3 som ingick i J28B/C, med svensk benämning RM1A (ReaMotor 1).
Detta var ett betydelsefullt avtal som tillförsäkrade en långsiktig kompetensöverföring från de Havilland Engine Company  till Sverige och Flygmotor i Trollhättan.
I förlängningen innebar detta och andra licensavtal, att de inhemska jetmotorprojekten vid STAL och Flygmotor senare avvecklades.

                J28A Basering

Flottilj

Avlöste

Operativ
period

Ersattes av

  F13

   J22

1946-1952

 J29A

  F3

   J22

1951-1955

 J29A

  F20

   J26

1952-1955

 J29A

Avvecklades  1956


J28B de Havilland Vampire FB Mk. 50
Erfarenheterna med J28A var så goda att flygvapnet senare köpte en exportversion av Vampire FB 5 (Fighter Bomber 5) Exportbenämning Mk 50, kallad Vampire Mk 50, svensk beteckning J28B alternativt A28B.

A28B var attackversionen med speciella raketställ och tilldelades enbart till F14.
Denna version hade starkare motor, RM1A som tillverkades av SFA och levererades till England för installation i flygplanen. Dessutom hade Mk 50 större bränslekapacitet och kunde ta yttre last. Leveranserna fortsatte fram till 1952 då hade totalt 310 J28B levererats.

               J28B Basering

Flottilj

Avlöste

  Operativ
   period

Ersattes av

  F8

J22

1949-1952

 J29B

  4.div

 

-1965

 

  F9

J21A

1949-1955

 J29B

  F18

J22

1950-1955

 J34

  F10

J21R

1951-1955

 J29

  F4

J26

1952-1956

 J29

  F15

J21A

1952-1956

 J29

  F14

B18

1953-1957

 A32A

  F11

S31

1953-1955

 J29C

  F21

 

1953

 

Avvecklades  1965


J28C de Havilland 115 Mk 55
Den tvåsitsiga versionen
1952 påbörjades leveranser av 30 tvåsitsiga D.H.115 Mk 55. Dessa fick beteckningen J28C och kom inledningsvis att användas på de flottiljer som hade J28B. Under 1954 lät man på försök två elevomgångar från flygskolan på F 5 Ljungbyhed genomföra en del av sin grundläggande flygutbildning på J28C parallellt med flygning med SK16 i skede 2. Resultatet blev framgångsrikt och J28C ersatte SK16 helt som skolflygplan typ 2.
Ytterligare 15 J28C beställdes med modifierad huv och betecknades J28C-2. Dessutom byggdes 12 J28B om till J28C. Dessa betecknades J28C-3, dock helt identiska med J28C-2.

Avveckling
FPL 28 avvecklades helt 1968

Elsystem: 24V DC

Avionik:

J28A:

    Flygradio FR-8/4

    Reflexsikte Mk5D

J28B:

    Flygradio FR-8/4 ersatt 1951med FR-8/8

    IK-15

    Reflexsikte Mk5E

J28C:

    2 st Flygradio FR-8/8

    Reflexsikte Mk5E 

 


Sammanställt av Stig Hertze

Senast uppdaterad: 2021-03-10