Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell tidsperiod

 


1938--/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

J8 Gloster Gladiator Jaktflygplan                 Notis 1
J8 Gloster Gladiator
J8 Gloster Gladiator


Gloster Gladiator var ett brittiskt dubbelvingat jaktplan som användes av ett flertal flygvapen under det andra världskriget. Flygplanet gjorde sin första flygning år 1934 och blev operativt i RAF 1937.
Flygvapnet bedömde detta flygplan som det optimala jaktplanet för svenska förhållanden. Beslut om anskaffning fattades 1937 och Gloster Gladiator fick FV beteckningen J8.
1938 påbörjades leveranserna av de 55 beställda flygplanen
från England.
Dessa skulle bli grunden till flygvapnets första jaktflottilj, F8 i Barkarby, som enligt 1936 års förvarsbeslut skulle sättas upp för försvar av huvudstaden
Redan vid leveransen ansågs planen som omoderna. Biplanens tid var över och ersattes av monoplan.

J8 avvecklades1947.

Vill du veta mera
 

 


Skrivet av: Stig Hertze

Senast uppdaterad: 2011-05-26