Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

 

             Operativ Tidsperiod

 
           RB04/C../D...../E

               /-------/------/----------------
 --|----|----|----|----|----|----|----|----|--
  1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Sjömålsrobot  RB04 Attackrobot 04

Unik svensk sjömålsrobot                     Notis 2

RB04
RB04

 

A32A Lansen med 2 RB04
A32A Rote med totalt 4  RB04

 

 

A32A med RB 04 i G balken
F15 museum
Större bild
 

 

Sverige var först i världen med en operativ flygburen sjömålsrobot.

Bakgrund

Intresset för antifartygsrobotar var efter andra världskriget internationellt sett svalt.
Den svenska säkerhetsanalysen i slutet på 1940-talet omfattade dock en unik hotbild med en sovjetisk invasion över Östersjön. En flygburen sjömålsrobot
för bekämpning av ytfartyg i en invasionsflotta passar väl in i detta sammanhang.

I övriga Västeuropa var hotbilden en massiv pansarattack från öster över land, med engelska kanalen som mål.

Det nya attackflygplanet A32A Lansen, beväpnad med två RB04, påverkade i hög grad försvarsbeslutet 1958. Rollfördelning mellan marinen och flygvapnet förändrades genom att flygvapnet tillfördes resurser på bekostnad av marinen.
De stora ytfartygens tid var förbi vid kustnära operationer. Liksom slagskepp på öppet hav hade fått ge vika för hangarfartyg 20 år tidigare.
För marinen innebar beslutet att andelen av försvarsbudgeten minskades från 18 till 12 procent
Flygvapnet fick nu rollen att bekämpa en invasionsflotta innan den nådde svenska vatten, då flottan och kustartilleriet skulle ta vid.

Utveckling av RB04C/D i tvåsteg

Försvarets Robotbyrå påbörjade redan 1949 projekt 304. Med detta projekt, senare RB04 blev Sverige ledande i världen med lågflygande sjömålsrobotar. RB04 var försedd med en aktiv radarmålsökare en tidig svensk specialitet.
RB04C provfälldes från en J29 första gången 1955 och blev operativ 1961 som standardbeväpning för Attacklansen A32A.
Den blev därmed världens första flygburna sjömålsrobot.

 

 

Radarmålsökare RB04C/D
Radarmålsökare RB04C/D. Mottagarantenn med lobväxling, sändarantenner till höger
Utställd på Robotmuseet i Arboga

 

RB04 under tillverkning  vid CVA

 RB04 under tillverkning vid CVA i Arboga
Större bild

Funktion

RB04D var avsedd att fällas från flygplan och därefter uppträda helt självständigt (avfyra och glöm bort). Efter separation från flygplanet togs roboten ned till ca10m höjd och hölls på denna höjd genom en radarhöjdmätare.
En krutraketmotor drev roboten i hög underljudhastighet mot målet. Efter låsning på mål styrdes den i horisontalplanet mot målet av en FOA/AGA utvecklad 1-plans radarmålsökare, som arbetade i CW-mod.
Roboten flögs avsiktligt över fartyget. Vid passage över däck,
vanligen med svagare pansarskydd, utlöstes stridsdelen från ett zonrör. Verkansdelen hade en, av FOA utvecklad, stridsdel med nedåtriktad tryckverkan. Om roboten träffade bordläggningen eller överbyggnaden utlöstes stridsdelen med fördröjd verkan av en anslagskontakt.

Vidareutveckling till RB04E

För anpassning till attackviggen AJ37 inleddes en omfattande vidareutvecklig av RB04/D vid Saab under 1966 -1973 till en ny version RB04E som blev operativ 1975.
RB04E hade högre störfasthet genom att den ursprungliga CW-radarn ersattes av en pulsradar med den av Svenska Philips utvecklade hoppfrekvenstekniken. Förutom att känsligheten för brusstörning minskade, vanns en stabilare träffpunkt på målet, vidare bättre målfördelningsegenskaper.

RB04E är föregångaren till Saab RB15/ RBS15

Huvuddata

Spännvidd, 2 m. Längd, 4,45 m. Vikt, 600 kg. Stridsdel, 200 kg. Underljudshastighet. Räckvidd, 30 km.

 

Robotmuseet i Arboga
Robotmuseet i Arboga

 

Robot 04 och ett 25-tal andra robotar från det svenska försvaret och en tysk V1 flygande bomb, kan ses och upplevas på robotmuseet i Arboga.

 

Besök;   www.robotmuseum.se

 

 

Källor

  • Det bevingade verket, FMV avd för flygmateriel, 1986

  • Robotmuseet i Arboga

  • Beskrivning robotsystem FMV, 1975

  • Flygteknik under 100 år SMR förlag, 2003


Sammanställt av Stig Hertze

Senast uppdaterad 2017-08-23