Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Radiosändare Fmr-11.

Sändare i  RAFAX-nätet

 

Sändarmasten i Ölme

 

Bakgrund

Inom flygstaben började man under 1950-talet fundera på att använda telefax för överföring av väderlekskartor till flygflottiljer och andra militära objekt.
I juni 1956, beslutade Chefen för flygvapnet om införande av telefax i väderleksorganisationen. Systemet benämndes RAFAX, som är en förkortning av RAdioFAX. Telefaxnätet skulle i princip omfatta telefaxsändningscentral, radiosändare och ett antal mottagarutrustningar.
 

Beställning

Den 20 januari 1958 beställde Flygförvaltningen (KFF) från Svenska Elektriska Aktiebolaget Brown Boveri en långvågssändare på 10 kW och den 25/6 1958 en 175 m hög antenn från Wibe i Mora. 

Sändaren fick benämningen Radiosändare Fmr-11.

Samtidigt gjordes rekognoseringar av lämplig plats för sändaranläggningen. I augusti 1958 hade slutgiltig plats valts på Vänersviks gård i Ölme socken i Värmland några mil väster om Kristinehamn.

 

Installation

CVA fick i oktober 1958 uppdraget att installera radioutrustningen med antenn och jordnät med slutleverans 1/7 1959

 

Provsändning

Den 28 november 1960 ägde den första provsändningen rum och i mars 1961 överlämnades för drift och underhåll den kompletta sändaranläggningen.

 

Underhåll

CVA utsågs som huvudverkstad för utrustningen och som 1970 överfördes till TELUB. Ölmesändaren fanns inom Sektor W5 vilket innebar att CVA utöver att vara huvudverkstad även var regional underhållsinstans.

 

Läs mer i den här artikeln.

 

Skrivet av Arne Larsson
Uppdaterad 2022-10-22