Bilder och Filmer inom området "Marktele allmänt"

 

 • Filmer inom markradarområdet finns förtecknade här.
   

 • En 17 minuter lång film visar hur det gick till att bygga en 212 meter hög fackverksmast. Arbetet utfördes av CVA 1962 och filmades av Sturebild, Arboga.
   

 • En fyra minuter lång film "Mastdemontering Ljustorp"  visar fällningen 1992 av den 212-metersmast som byggdes av CVA trettio år tidigare. Filmen innehåller även några sekvenser då masten byggdes.
   

 • Fyra minuter lång film om PCM-inkoppling. Olle Holmkvist och Janne Eriksson från Telub sitter här i en skarvgrop och lägger in PCM-förbindelser. Varje trådpar måste kontrolleras, ”ringas ut”, mot fjärränden. För en PCM-30 kanal kanal åtgick en fyrskruv där paren var "matchade". Arbetsmiljön liksom klimatet kunde som synes variera. Trots teknikens framsteg slipper man inte tält, tork och grävutrustning.
   

 • En 4 minuter lång film visar fällningen av två 220-meters rundradiomaster utanför Sundsvall. Fällningen skedde genom sprängning av staglinor och utfördes 14/12 1996. Produktion Björn Berge.
   

 • En knappt 10 minuter lång film om Försvarets Telenät FTN producerad av FMV Elektro.
   

 • Filmen 13182 Radiolufor” från Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.
  Sverige blev under efterkrigstiden indelat i c:a 60 st. ”Luftbevakningsområden” (Lbo) där det i varje område fanns en ”Luftbevakningscentral” (Lgc). Till varje Lgc rapporterade ett antal ”Luftbevakningstorn”  (Ls) iakttagelser om flygplansrörelser. I Lgc sammanställdes informationen och beslut togs om information skulle utsändas till militära förband och flygvarning till civilbefolkning. Varje Lgc hade en långvågssändare (RT-01) för detta ändamål. Detta behandlas i filmen.
  Filmen är13 minuter lång. Inspelad 1956
   

 • Bildkollage från montageverksamheten vid CVA. Bilder ur en broschyr "CVA Montage - det är bergsäkert"