Markradar

 

Radarsystemen har under de gångna årtiondena förändrats definitionsmässigt från att först ha utgjorts av sändare, antenn, mottagare och PPI, som senare kompletterades med bredbandsöverföring.
När ledningscentralernas ledningssystem utvecklades kom ledningssystemen att även bestå av PPI:er. Ett radarsystem kom då att utgöras av sändare, antenn, mottagare och elektronikutrustning samt i vissa fall lokalt placerade PPI:er.

Allmänna artiklar inom markradarområdet    Uppdaterat 2023-06-20

Titel

Författare

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet.

FHT-dokument som kortfattat beskriver 25 radarsystem.

Kalle Gardh

Radarn 101 år  
Några reflexioner kring objektet radar

K-G Andersson

Svensk försöksverksamhet med Ekoradio  
Om de första experimenten med radar.

Kalle Gardh

Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ)  Från bredbandsöverföring av radarbild till smalband.

Kalle Gardh

Radarstationer på Gotland 1952 - 2000   
En historisk återblick.

B Henriksson m.fl.

ITS 860 - nytt system för driftövervakning.
Ett övervakningssystem som omspänner hela radaranläggningen och är inbyggt i utrustningarna.

Utdrag ur TIFF nr 2 1978.
Karl-Johan Stymne

 Identitetsgenerator för radarstation.

Kalle Gardh

Radarforskning och utveckling under FOA 3:s tidiga år
1992 höll FOA-veteranerna ett seminarium i Linköping som behandlade Tidig radar- och motmedelsforskning vid FOA
”Från ekoradio till STRIL-60”

Sven Hasselrot

Ballongburen radar (pdf 816 kB)
Behandlar främst den tidigaste utvecklingen av luftburna statiska radarstationer, främst ballongburna eller aerostater som den egentligen kallas.

K-G Andersson

Lärobok i telekrigföring för luftvärnet – Radar och radartaktik

Mycket informativ.
Innehållsförteckning  Klickbar
Komplett bok 442 sidor 10MB

Försvarsmakten 2004

 

Filmer inom markradarområdet    Uppdaterat 2023-06-30

Titel

Producent

Ekoradiostation ER-IIIB Roterande antenn, antennmaskineriet, en operatör som vrider antennen och kollar instrument, utvändig vy. 3 min 26s

Okänd upphovsman
Sv/vit film. Inget ljud

Vridbordsbyte PS-08 utan lyftkran  24,5 min lång. Ett avancerat Mekano med stora tyngder.

FMV:F-UHD och FFV/CVA

Vridbordsbyte PS-08 med lyftkran  23 min lång. Inte helt okomplicerade lyft.

FMV:F-UHD och FFV/CVA

Vridbordsbyte PH-39  9 min lång. Ett arbete på hög höjd.

FMV:F-UHD och FFV/CVA

Ekot som försvann 13 minuter lång film som visar PS-65 och PH-40 i drift. Filmen avslutas med scener då stationerna nermonteras och skrotas.
Färgfilm med speakertext.

FMV Elektronikavdelningen
 Inspelad 1993.

Montage av antennmast PS-860  Radarövningskompani från F4 och F21 monterar fackverksmasten till PS-860.   

Färgfilm med speakertext. 11 min 27s lång

FMV Radarbyrån
Inspelad 1981.

Tornbygge PS-15 Del 1.  Bygget av det 100 meter höga tornet. Färgfilm med speakertext. 19 minuter.

CVA visar

Tornbygge PS-15 Del 2. Montering av apparathuset på 100 m höjd. Färgfilm med speakertext. 22 minuter.

CVA visar

PS-15 Installation och Driftsättning Upphissning, installation och driftsättning av teleutrustningen. SRA-personal. Färgfilm med speakertext. 17m

FMV-F Radarbyrån

 

Artiklar om Markradarstationer

Benämning

Länk till AEF-notis

Typ av station

Tidsperiod

Övrigt

ER-IIIB

Ekoradiostation

1944 - 1956

 

PH-12/F

Radarhöjdmätare

1957 -1979

 

PH-39/F

Radarhöjdmätare

1965 -1990

 

PH-40/F

Radarhöjdmätare

1962-1993

 

PH-133/F (Ingår i PJ-21)

Radarhöjdmätare

1965 -1990

 

PJ-21

Radarstation

1950 - 1986

 

PS-08

Spaningsradar

1957 - 1979

 

PS-15

Spaningsradar

1967 - 1999

 

PS-16/F

Radarstation

1951 - 1965

 

PS-29/F

Väderradar

1959 - 1961

 

PS-41/T

Spaningsradar

1951 - 1975

 

PS-47

Spaningsradar

1957 - 1977

 

PS-65F

Spaningsradar

1964  - 1993

 

PS-66

Spaningsradar

1970 - 2000

 

PS-68/F

Spaningsradar

1961 - 1980

Simon

PS-810/F

Fylradar

1972 -

 

PS-860/T

Spaningsradar

1980 -

 

PS-870/T

Spaningsradar

1988 -

 

PV-30/R/F

Väderradar

1961 -1996

 

PV-882/R

Referensradar

1980 - 1996

 

PV 883/EWR

Väderradar

1990 -

 

PS-90/PS-91

Spaningsradar

Aktuell

Tillhör Armén-
Luftvärnet