Markradar

 

Radarsystemen har under de gångna årtiondena förändrats definitionsmässigt från att först ha utgjorts av sändare, antenn, mottagare och PPI, som senare kompletterades med bredbandsöverföring.
När ledningscentralernas ledningssystem utvecklades kom ledningssystemen att även bestå av PPI:er. Ett radarsystem kom då att utgöras av sändare, antenn, mottagare och elektronikutrustning samt i vissa fall lokalt placerade PPI:er.

Allmänna artiklar och filmer inom markradarområdet    Uppdaterat 2019-09-11

Titel

Författare

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet.

FHT-dokument som kortfattat beskriver 25 radarsystem.

Kalle Gardh

Filmer

Filmerna är försedda med speakertext och inspelade på 1960-talet.

Vridbordsbyte PS-08 utan lyftkran  24,5 min lång. Ett avancerat Mekano med stora tyngder.

Vridbordsbyte PS-08 med lyftkran  23 min lång. Inte helt okomplicerade lyft.

Vridbordsbyte PH-39  9 min lång. Ett arbete på hög höjd.

FMV:F-UHD och

FFV/CVA

Radarn 101 år  
Några reflexioner kring objektet radar

K-G Andersson

Svensk försöksverksamhet med Ekoradio  
Om de första experimenten med radar.

Kalle Gardh

Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ)  Från bredbandsöverföring av radarbild till smalband.

Kalle Gardh

Radarstationer på Gotland 1952 - 2000   
En historisk återblick.

B Henriksson m.fl.

ITS 860 - nytt system för driftövervakning.
Ett övervakningssystem som omspänner hela radaranläggningen och är inbyggt i utrustningarna.

Utdrag ur TIFF nr 2 1978.
Karl-Johan Stymne

 Identitetsgenerator för radarstation.

Kalle Gardh

Radarforskning och utveckling under FOA 3:s tidiga år
1992 höll FOA-veteranerna ett seminarium i Linköping som behandlade Tidig radar- och motmedelsforskning vid FOA
”Från ekoradio till STRIL-60”

Sven Hasselrot

Ballongburen radar (pdf 816 kB)
Behandlar främst den tidigaste utvecklingen av luftburna statiska radarstationer, främst ballongburna eller aerostater som den egentligen kallas. Det är primärt utrustning som Sverige tänkt utveckla eller anskaffa som berörs även om vissa utvikningar finns.

K-G Andersson

Lärobok i telekrigföring för luftvärnet – Radar och radartaktik

Mycket informativ.
Innehållsförteckning  Klickbar
Komplett bok 442 sidor 10MB

Försvarsmakten 2004

 

Markradarstationer

Benämning

Länk till AEF-notis

Typ av station

Tidsperiod

Övrigt

ER-IIIB

Ekoradiostation

1944 - 1956

 

PH-12/F

Radarhöjdmätare

1957 -1979

 

PH-39/F

Radarhöjdmätare

1965 -1990

 

PH-40/F

Radarhöjdmätare

1962-1993

 

PH-133/F (Ingår i PJ-21)

Radarhöjdmätare

1965 -1990

 

PJ-21

Radarstation

1950 - 1986

 

PS-08

Spaningsradar

1957 - 1979

 

PS-15

Spaningsradar

1967 - 1999

 

PS-16/F

Radarstation

1951 - 1965

 

PS-29/F

Väderradar

1959 - 1961

 

PS-41/T

Spaningsradar

1951 - 1975

 

PS-47

Spaningsradar

1957 - 1977

 

PS-65F

Spaningsradar

1964  - 1993

 

PS-66

Spaningsradar

1970 - 2000

 

PS-68/F

Spaningsradar

1961 - 1980

Simon

PS-810/F

Fylradar

1972 -

 

PS-860/T

Spaningsradar

1980 -

 

PS-870/T

Spaningsradar

1988 -

 

PV-30/R/F

Väderradar

1961 -1996

 

PV-882/R

Referensradar

1980 - 1996

 

PV 883/EWR

Väderradar

1990 -

 

PS-90/PS-91

Spaningsradar

Aktuell

Tillhör Armén-
Luftvärnet