Klicka här för att komma till vår startsida och få tillgång till intressant elektronikhistoria!
 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Spaningsradarstation PS-41/T.

Notis 1

 

 


PS-41/T med vintermaskering

När Flygvapnet under den senare delen av 1940-talet började bygga upp sin luftbevakning och därmed anskaffade de första radarstationerna behövde man en mindre och lättflyttad station, främst för lågspaning. En amerikansk radarstation, AN/TPS-1A, blev utgångspunkten för en svensk variant, AN/TPS-1S (S för Sweden). Efter sedvanligt offertarbete tillverkades 20 stationer av Bendix Aviation Corporated i USA. Efter tillverkningen trasslade det till sig med exportlicensen och först efter många och långa turer kunde slutligen materielen fraktas med fartyg till Sverige 1951.

Här fick den beteckningen PS-41/T.

Utrustningen tjänstgjorde sedan fram till 1988 då den avvecklades.

Läs mer under Spaningsradarstation PS-41/T Notis 2