Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod  

                                   /==============\

 ------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------

       1945   1950               1960               1970                1980               1990

 

 

Spaningsradarstation PS-68/F (Simon)

"Simon” vid Södra Björkeby gård
"Simon” vid Södra Björkeby gård
 

Indikator på ”Simon”
Indikator på ”Simon”
 

 

Under 1950-talet genomfördes att antal utredningar där inriktningen av nya radarsystem behandlades. En följd av detta blev anskaffning 1961/62 av en radarstation från Frankrike med speciella egenskaper bl.a. frekvenshopp.

 

Stationen placerades vid flygflottiljen i Uppsala (F16) och togs i drift 1964 under namnet R168 ”Simon”.

 

Avsikten med radarn var att utföra prov och försök av en ny typ av radarstation utförda av Flygförvaltningen (FF) och Försvarets Forskningsanstalt (FOA). Efter avslutade prov skulle ”Simon” inlänkas i strilsystemet och ingå i krigsorganisationen.

 

Detta blev den enda station av denna typ som Sverige anskaffade.

 

 Vill du veta mera, följ denna länk.